020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Helpu Eich Plentyn

Yn aml mae teuluoedd yn gofyn sut allwn ni helpu ein plentyn/plant yn y cartref. Isod, mae ychydig o awgrymiadau i hybu datblygiad pellach eich plentyn.

  •  Presenoldeb cyson
  • Cyflawni gwaith cartref yn gyson ac ar amser
  • Hybu annibyniaeth e.e. tacluso, gwisgo a dadwisgo, casglu adnoddau  
  •  Ymweld â’r llyfrgell leol
  • Hybu i ddal pensil yn gywir wrth liwio neu dynnu llun ac i ysgrifennu yn ȏl polisi llawysgrifen yr ysgol
  • Darllen a thrafod straeon a llyfrau yn ddyddiol. Cofiwch i nodi datblygiad trwy lenwi’r llyfryn cyswllt cartref-ysgol
  • Datblygu ei/u sgiliau llythrennedd a rhifedd wrth helpu gyda swyddi o gwmpas y tŷ e.e. gosod bwrdd – cyfri sawl llwy, trafod beth sydd i’w weld yn y byd o’i hamgylch e.e. ar y bws, cerdded i’r ysgol – pa rif sydd ar y bws, sylwi ar liwiau a siapiau a chynnal sgwrs ar ein Testun Trafod wythnosol.