020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Camau Cynnydd

Camau Cynnydd

Yn wahanol i’r Cwricwlwm Cenedlaethol i Loegr a’i ‘Gyfnodau Allweddol’, trefnir Cwricwlwm i Gymru yn ‘Gamau Cynnydd’ ac mae tri o’r rhain yn berthnasol i ni yn Ysgol Gymraeg Llundain, sef:

  • Cam Cynnydd 1 (Meithrin a’r Derbyn)
  • Cam Cynnydd 2 (Blynyddoedd 1, 2 a 3)
  • Cam Cynnydd 3 (Blynyddoedd 4, 5 a 6)

Addysgir dysgwyr yn ein hysgol mewn dosbarthiadau sydd wedi’u seilio ar y Camau Cynnydd hyn.