020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Ffioedd Derbyn

Ffioedd Derbyn

Ffioedd 2023-2024 yw  £4260 y flwyddyn neu £355 y mis flwyddyn i blant 5 mlwydd oed ac i fyny.

Disgwylir i ffïoedd gael eu talu ymlaen llaw pob tymor, derbynnir taliadau misol ar ffurf debyd uniongyrchol (cysyllter â’r ysgol am fanylion.)

Mae Cynllun Cymorthdal (Nursery Education Grant NEG) yn talu am 15 awr i blant hyd at eu penblwydd yn 5 oed, ac felly, cost Meithrin llawn amser yw £177.50  y mis.  (Gellir gwneud cais am 30 awr yr wythnos, ond rhaid gwneud y gais yn bersonol).

Cost sesiynau unigol y Meithrin yw £32.