Sgiliau Trawsgwricwlaidd

Addysg Gynradd Ddwyieithog yn Llundain

Sgiliau Trawsgwricwlaidd

Yn unol â Chwricwlwm i Gymru, mae pob un o’n gwersi yn cynnig cyfle i’n dysgwyr ddatblygu o leiaf un o’r tri Sgil Trawsgwricwlaidd canlynol:

  • Llythrennedd
  • Rhifedd
  • Cymhwysedd Digidol