020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Easy Fundraising

Oeddech chi’n gwybod eich bod yn gallu casglu arian, heb dalu ceiniog, i Ysgol Gymraeg Llundain pob tro rydych yn prunny rhywbeth ar y we – os yw’n sipoa wythnosol neu wyliau haf?

Mae dros 3000 o siopau a gwefannau yn barod i roi cyfraniad i’r ysgol, gan gynnwys Amazon, eBay, John Lewis, Booking.com a Sainsbury’s – ac nid yw’n costio dim i chi!

Mae’n syml tu hwnt. Yr hyn sydd angen gwneud yw:

  1. Ymuno. Ewch i www.easyfundraising.org.uk/causes/thelondonwelshschool/ ac ymunwch am ddim.
  2. Mwynhau siopa. Pob tro, tra’n siopa ar y we, ewch i easyfundraising yn gyntaf, dewiswch eich siop a dechreuwch siopa.
  3. Casglu. Ar ol talu am eich nwyddau bydd y siop yn gwneud cyfraniad i’r ysgol heb ynrhyw cost ychwanegol i chi!

Mae’n hawdd a diogel iawn y’w ddefnyddio a bydd Ysgol Gymraeg Llundain yn falch iawn o’r cyfraniad.

Diolch am eich holl gefnogaeth.