020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Ymweld â’r Ysgol

Oes gennych chi ddiddordeb mewn darganfod mwy am Ysgol Gymraeg Llundain? Byddai croeso cynnes i chi ymweld â ni a gweld beth sy’nd digwydd yn ystod y diwrnod ysgol. Rhowch ganiad i’r swyddfa i drefnu dyddiad i ddod i mewn.

Diwrnodau Agored

Bydd gwybodaeth am ein Diwrnod Agored nesaf yn cael ei roi yma cyn gynted ag sy’n bosib.