020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Cwricwlwm i Gymru

Cwricwlwm i Gymru

Yn Ysgol Gymraeg Llundain rydym yn dilyn Cwricwlwm Cymru fel y’i nodir gan yr Athro Graham Donaldson yn ei adroddiad Dyfodol Llwyddiannus. Mae’r term ‘cwricwlwm’ yn cyfeirio at yr holl brofiadau dysgu a gweithgareddau asesu a gynlluniwyd ar gyfer ein disgyblion.

Tudalennau perthnasol: