Staff

Addysg Gynradd Ddwyieithog yn Llundain

Staff

Dyma aelodau staff Ysgol Gymraeg Llundain.

Mr Tom Sugg
Athro Arweiniol
ac Athro Dosbarth Cam Cynnydd 2 (Blynyddoedd 1, 2 a 3)

Miss Lisa Medi
Athrawes Ddosbarth Cam Cynnydd 3 (Blynyddoedd 4, 5 a 6)

Miss Angharad Roberts
Arweinydd Cam Cynnydd 1 (Meithrin a’r Derbyn)

Mrs Sharon Thomas
Arweinydd Cam Cynnydd 1 (Meithrin a’r Derbyn)

Ms Ruth Tremain
Gweinyddwraig a Chynorthwy-ydd Addysgu

Mrs Eleri Brady
Gweinyddwriag a Chynorthwy-ydd Addysgu

Mrs Rhian Hughes Ahmad
Athrawes Ffrangeg a Cherddoriaeth (Rhan Amser)