020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Staff

Staff

Dyma aelodau staff Ysgol Gymraeg Llundain.

Ms Julie K Watkins
Prifathrawes

Miss Emila Davies
Athrawes Ddosbarth

Miss Angharad Roberts
Arweinydd Cam Cynnydd 1 (Meithrin a’r Derbyn)

Mrs Sharon Thomas
Arweinydd Cam Cynnydd 1 (Meithrin a’r Derbyn)

Ms Ruth Tremain
Gweinyddwraig a Chynorthwy-ydd Addysgu

Mrs Eleri Brady
Gweinyddwriag a Chynorthwy-ydd Addysgu

Mrs Rhian Hughes Ahmad
Athrawes Ffrangeg a Cherddoriaeth (Rhan Amser)