020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Gwisg Ysgol

Gellir  archebu dillad ysgol ar safle we Price and Buckland – Pbuniform-online.co.uk/londonwelshschool 

Gwisg Gaeaf

 • ·         Crys polo coch â logo’r ysgol
 • ·         Siwmper /Cardigan werdd â logo’r ysgol
 • ·         Trowsus llwyd
 • ·         Sanau du
 • ·         Esgidiau du (nid ‘trainers’)

neu

 • ·         Sgert/Pinaffor werdd
 • ·         Teits gwyrdd
 • ·         Esgidiau du (nid ‘trainers’) 

Caniateir i’r disgyblion wisgo crys gwyn a thei’r ysgol hefyd.

 

Gwisg Haf

 • ·         Crys polo coch â logo’r ysgol
 • ·         Siwmper /Cardigan werdd â logo’r ysgol
 • ·         Trowsus / Siorts llwyd
 • ·         Sanau du
 • ·         Esgidiau du

neu

 • ·         Ffrog haf siec – gwyrdd a gwyn
 • ·         Cardigan werdd â logo’r ysgol arni
 • ·         Sanau gwyn
 • ·         Esgidiau du

 

Gofynnwn i chi labelu pob eitem o ddillad gydag enw eich plentyn yn glir.

Gwisg Ymarfer Corff

 • ·         Siorts (haf yn unig) / Tracwisg
 • ·         Crys T coch / melyn / gwyrdd (yn dibynnu pa lys mae eich plentyn ynddo) gyda logo’r ysgol
 • ·         ‘Trainers’

Mae angen i wisg addysg gorfforol ddod mewn bag gwyrdd (gyda logo’r ysgol) gyda phob eitem wedi ei labelu ag enw eich plentyn. Mae bagiau ar gael gan y cwmni Price and Buckland.

Gemwaith

Am resymau Iechyd a Diogelwch a’r ffaith ei fod yn anaddas ar gyfer gwisg ysgol, nid ydym yn caniatau i ddisgyblion wisgo gemwaith i’r ysgol.

Ni ddylid gwisgo lliw ar yr ewinedd (nail varnish) i’r ysgol.

Gwallt

Dylir cadw’r gwallt yn ôl o’u hwynebau a’u llygaid ac os yw’n hir dylir ei glymu yn ôl.

 

Pbuniform-online.co.uk/londonwelshschool

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanwell Community Centre, Westcott Crescent, Hanwell, W7 1PD

020 8575 0237

info@ysgolgymraegllundain.co.uk

 

School Uniform

 

Winter Uniform

 • ·         Red polo shirt with school logo
 • ·         Green school jumper/cardigan with school logo
 • ·         Grey trousers
 • ·         Black socks
 • ·         Black shoes (not trainers)

or

 • ·         Green skirt or pinafore
 • ·         Green tights
 • ·         Black shoes (not trainers)

 

Pupils may also wear a white shirt and school tie.

 

Summer Uniform

 • ·         Red polo shirt with school logo
 • ·         Green school jumper
 • ·         Grey trousers / shorts
 • ·         Black socks
 • ·         Black shoes (not trainers)

or

 • ·         Green and white checked summer dress
 • ·         Green cardigan with school logo
 • ·         White socks
 • ·         Black shoes (not trainers)
  • ·         Shorts (summer only) / Tracksuit
  • ·         Red / Yellow / Green (depending on which house your child is in) t-shirt with school logo
  • ·         Trainers

We kindly ask all parents/guardians to clearly label every item of clothing with your child’s name.

Physical education kit

 

P.E. kit should be placed in an appropriate green school bag with every item clearly labelled with your child’s name. Bags are available to purchase from Price and Buckland.

 

Jewellery

For Health and Safety reasons and that it is inappropriate with the school uniform, we do not allow pupils to wear jewellery to school.

No nail varnish is to be worn in school.

 

Hair

Hair should be kept away from the face and eyes and if it is long, it should be tied back.

 

If new school uniform is needed, it’s possible to order online at the Price and Buckland website www.pbparentsonline.co.uk/londonwelshschool

 

 

Gellir archebu’r wisg ysgol o’r safle we yma  – pbuniform-online.co.uk/londonwelshschool