020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Meysydd Dysgu a Phrofiad

Meysydd Dysgu a Phrofiad

Trefnir Cwricwlwm i Gymru yn chwe Maes Dysgu a Phrofiad, sef:

  • Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
  • Mathemateg a Rhifedd
  • Y Dyniaethau
  • Iechyd a Lles
  • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  • Y Celfyddydau Mynegiannol

Mae pob un o’n cyd-destunau dysgu yn cynnwys elfennau o’r Meysydd Dysgu a Phrofiad hyn.