020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Darpariaeth Gofal Cofleidiol

Darpariaeth Gofal Cofleidiol

Dyma ragor o wybodaeth am Ddarpariaeth Gofal Cofleidiol Ysgol Gymraeg Llundain.

Rydym yn cynnig Darpariaeth Gofal Cofleidiol Cyn ac Ar ôl Ysgol i’n disgyblion.

  • Cyn Ysgol – Dyddiau Llun, Mawrth, Mercher, Iau a Gwener o 8.00yb tan 8.40yb.
  • Ar ôl Ysgol – Dyddiau Llun, Mawrth, Mercher ac Iau o 3.30yb tan 6.00yh.

Cysylltwch â Swyddfa’r Ysgol am ragor o wybodaeth.