Neges yr Athro Arweiniol

Addysg Gynradd Ddwyieithog yn Llundain

Neges yr Athro Arweiniol

Croeso cynnes i wefan Ysgol Gymraeg Llundain.

Rydym yn ysgol fechan a bywiog sy’n darparu addysg ddwyieithog gynhwysfawr mewn awyrgylch ddiogel. Cymerwn falchder mawr yn llwyddiannau ein disgyblion boed hwy’n academaidd, ddiwylliannol neu bersonol.

O fewn dinas fawr, gosmopolitanaidd, mae ein disgyblion yn dysgu i fod yn ddinasyddion da tra hefyd yn cynnal hunaniaeth Gymreig drwy ddysgu am eu treftadaeth. Cymerwn ran mewn gweithgareddau yn y Gymuned leol yn Hanwell ond mae gennym hefyd yr ymdeimlad o berthyn i gymdeithas Gymreig a Chymraeg ehangach boed hynny yn Llundain neu Gymru.

Mae’r Staff, Bwrdd Cyfarwyddwyr, rhieni a chefnogwyr i gyd yn rhannu’r un nod o gynnal safonau addysgol uchel a sicrhau bod ein disgyblion yn ffynnu yn ein hysgol unigryw.

Gobeithio y mwynhewch eich taith drwy ein gwefan.

Mr Tom Sugg
Athro Arweiniol