Cam Cynnydd 1

Addysg Gynradd Ddwyieithog yn Llundain

Cam Cynnydd 1

Cam Cynnydd 1 (Meithrin a’r Derbyn)
Arweinwyr – Miss Angharad Roberts a Mrs Sharon Thomas

Ein bwriad yng Ngham Cynnydd 1 yw darparu cyfleoedd i’r plant ddysgu trwy chwarae. Yn y Cam Cynnydd hwn, dilyna’r ‘Early Years Foundation Stage’ sef y cwricwlwm i blant o dan bum mlwydd oed yn Lloegr, yn ogystal â Chwricwlwm i Gymru. 

https://www.gov.uk/government/publications/early-years-foundation-stage-framework–2