020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Addysg Gynradd Ddwyieithog yn Llundain

Rydym ni’n darparu addysg ddwyieithog gynhwysfawr i blant rhwng 3 ag 11 oed mewn dosbarthiadau bach ac awyrgylch anogol sydd yn eu cefnogi i ffynnu.

Ysgol Gymraeg Llundain

Noson Agored
Dydd Mawrth 14/5/24

4 – 6 yh

Cyflwyniadau a chyfle i weld yr ysgol
Maes parcio eang ar y safle
Bysiau E1 ac E11 o Ealing Broadway
Gorsaf drenau agosaf – Castle Bar Park
Gorsaf Diwb agosaf – Hanwell (Elizabeth Line)

Addysg Gynradd Ddwyieithog yn Llundain.

Dyma ysgol ‘Dda’ – Ofsted 2018 

“The unique nature of this bilingual school is valued by staff, parents, carers and pupils…The school’s work to promote pupils’ personal development and welfare is outstanding. Pupils feel safe in school and the school’s leaders do their utmost to ensure the well-being of pupils.”

Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Llundain
Canolfan Gymunedol Hanwell
Westcott Crescent
Hanwell
Llundain
W7 1PD

Cysylltu

Gwybodaeth

Prifathrawes : Ms Julie K Watkins

B.A.Hons, P.G.C.E., M. Ed Cantab

Rhif Elusen The Welsh Schools Trust Limited: 1167479

Mewn argyfwng, neu pan fydd yr ysgol ar gau, defnyddiwch –