Canlyniadau Profion

Addysg Gynradd Ddwyieithog yn Llundain

Nid ydym yn cyhoeddi ffigurau cyrhaeddiad os oes 5 neu lai o ddisgyblion yn y grŵp blwyddyn. Mae hyn er mwyn lleihau’r risg o adnabod disgyblion unigol.