020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Canlyniadau Profion

Nid ydym yn cyhoeddi ffigurau cyrhaeddiad os oes 5 neu lai o ddisgyblion yn y grŵp blwyddyn. Mae hyn er mwyn lleihau’r risg o adnabod disgyblion unigol.