020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Egwyddorion Cyffredinol

Egwyddorion Cyffredinol

O fewn fframwaith Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar, mae pedair egwyddor gyffredinol sy’n sail i’r saith maes dysgu:

Plentyn Unigryw – Mae pob plentyn yn ddysgwr cymwys o’i enedigaeth a all fod yn wydn, yn alluog, yn hyderus ac yn hunan-sicr.
Perthnasoedd Cadarnhaol – Mae plant yn dysgu bod yn gryf ac yn annibynnol ar sylfaen o berthynas ofalgar a diogel gyda rhiant a staff.
Galluogi’r Amgylchedd – Mae’r amgylchedd yn chwarae rhan allweddol wrth gefnogi ac ymestyn datblygiad a dysgu plant.
Dysgu a Datblygu – Mae plant yn dysgu a datblygu mewn gwahanol ffyrdd ac ar wahanol gyfraddau ac mae pob maes dysgu a datblygu yr un mor bwysig a rhyng-gysylltiedig.