Hanes

Addysg Gynradd Ddwyieithog yn Llundain

Dechreuwyd yr ysgol yn ôl ym 1958 gan grwp o dadau oedd yn gyrru eu plant i wersi Cymraeg yn Llundain pob bore Sadwrn. Ar ôl llawer o drafod a brwydro agorwyd yr ysgol gyda deg ar hugain o ddisgyblion.

Mae bron 60 mlynedd wedi mynd heibio ers hynny, ac mae’r ysgol yn dal i fynd yn gryf.  Roedd hi’n anrhydedd i ni groesawi’r Gwir Anrh Carwyn Jones AS i’r ysgol ym mis Rhagfyr 2015 i ddathlu agoriad swyddogol yr ysgol yn ein lleoliad newydd yng Nghanolfan Cymunedol Hanwell.