020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Presenoldeb

Os nad yw eich plentyn yn medru mynychu’r ysgol oherwydd salwch rhaid ffonio neu e-bostio’r ysgol cyn gynted â phosib ar y diwrnod cyntaf i roi gwybod i ni. Os ydych yn ansicr, cyfeiriwch at gyngor GIG isod a sylwch ar y canllawiau.

http://www.nhs.uk/Livewell/Yourchildatschool/Pages/Illness.aspx

Cyfeiriwch hefyd at ein polisi ysgol ar gyfer Presenoldeb, Cofrestru a Phrydlondeb ar ein tudalen polisïau.