Pedwar Diben

Addysg Gynradd Ddwyieithog yn Llundain

Pedwar Diben

Yn unol â Chwricwlwm i Gymru, yn Ysgol Gymraeg Llundain rydym yn anelu i’n disgyblion fod yn:

  • ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes
  • cyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith
  • dinasyddion egwyddorol, gwybodus Cymru a’r byd
  • unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Mae ein cwricwlwm ysgol wedi’i seilio ar y Pedwar Diben hyn.