Cwricwlwm

Addysg Gynradd Ddwyieithog yn Llundain

Cwricwlwm

Yn Ysgol Gymraeg Llundain rydym yn dilyn Cwricwlwm Cymru fel y’i nodir gan yr Athro Graham Donaldson yn ei adroddiad Dyfodol Llwyddiannus. Mae’r term ‘cwricwlwm’ yn cyfeirio at yr holl brofiadau dysgu a gweithgareddau asesu a gynlluniwyd ar gyfer ein disgyblion.

Tudalennau perthnasol:

Camau Cynnydd

Pedwar Diben

Meysydd Dysgu a Phrofiad

Sgiliau Trawsgwricwlaidd