020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Clybiau’r Ysgol

Clybiau’r Ysgol

Dyma wybodaeth am Glybiau’r Ysgol yn Ysgol Gymraeg Llundain.

Rydym ar hyn o bryd yn cynnig dau glwb:

  • Clwb yr Urdd – Dydd Mawrth o 3.30yp i 4.30yp
  • Clwb Emaus – Dydd Iau o 3.30yp – 5.00yp

Cysylltwch â Swyddfa’r Ysgol am ragor o wybodaeth.