020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Manylion Cyswllt

Manylion Cyswllt

Prifathrawes: Ms Julie K Watkins

B.A.Hons, P.G.C.E., M. Ed Cantab

Rhif Elusen: 1167479

T: 020 8575 0237

M: 07754 672 574

E: info@ysgolgymraegllundain.co.uk

Ysgol Gymraeg Llundain
Canolfan Gymunedol Hanwell
Westcott Crescent
Hanwell
Llundain
W7 1PD

Mewn argyfwng yn ystod y gwyliau, gellir cysylltu â’r ysgol –
Ffon symudol: 07754 672 574
Ebost: info@ysgolgymraegllundain.co.uk