020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Staff Cymraeg

Staff

Dyma aelodau staff Ysgol Gymraeg Llundain.

Ms Tracey O’Brien
Pennaeth

Miss Lisa Medi
Athrawes Ddosbarth Cam Cynnydd 3 (Blynyddoedd 4, 5 a 6)

Mrs Rhian Hughes Ahmad
Athrawes Ffrangeg a Cherddoriaeth (Rhan Amser)

Miss Angharad Roberts
Arweinydd Cam Cynnydd 1 (Meithrin a’r Derbyn – Rhan Amser)

Mrs Sharon Thomas
Arweinydd Cam Cynnydd 1 (Meithrin a’r Derbyn)

Ms Ruth Tremain
Gweinyddwraig a Chynorthwy-ydd Addysgu

Mrs Eleri Brady
Gweinyddwriag a Chynorthwy-ydd Addysgu (Rhan Amser)