020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Gwaith Cartref

Gosodir gwaith cartref pob Dydd Gwener ar gylchred gwaith llythrenedd, rhifedd a thema.

A wnewch chi sicrhau bod eich plentyn yn dychwelyd y gwaith cartref erbyn y Dydd Mercher canlynol os gwelwch yn dda.