Mynediad a ffioedd

Mae’r ffioedd yn £278.60 y mis (£3,345 y flwyddyn) i blant 5 mlwydd oed ac i fyny.

Disgwylir i ffïoedd gael eu talu ymlaen llaw pob tymor, derbynnir taliadau misol ar ffurf debyd uniongyrchol (cysyllter â’r ysgol am fanylion.)

Mae Cynllun Cymorthdal (Nursery Education Grant NEG) yn talu am 15 awr i blant hyd at eu penblwydd yn 5 oed, ac felly, cost Meithrin llawn amser yw £151.80 y mis

Cost sesiynau unigol y Meithrin yw £25.