Gwisg Ysgol

Bechgyn: Trowsus llwyd, crys polo coch, siwmper gwyrdd yr ysgol, sanau du ac esgidiau duon. Caniateir i’r bechgyn wisgo crys gwyn a thei yr ysgol hefyd. (Gellir archebu siwmperi gwyrdd a chrysau polo coch yn yr ysgol)

Bechgyn yn y gaeaf: Siorts llwyd gyda’u crysau polo coch. Cânt wisgo sandalau cadarn os ddymunant.

Merched yn y gaeaf: Crys polo coch neu grys gwyn a thei yr ysgol, sgert neu binafor werdd, teits gwyrdd neu drowsus llwyd,  cardigan werdd yr ysgol ac esgidiau duon. . (Gellir archebu cardigan werdd a chrysau polo coch yn yr ysgol)

Merched yn yr haf: Ffrog haf siec gwyrdd a gwyn a chardigan werdd gyda sanau gwynion ac esgidiau duon neu sandalau cadarn.