Darllenydd Dirgel

Rydym ni yn Nosbarth Un yn awyddus i’ch gwahodd i gymryd rhan yn ein rhaglen newydd ‘Darllenydd Dirgel’. Cyfle i’r disgyblion ydy hyn i glywed straeon ac i holi cwestiynau. Os hoffech gymered rhan, cysylltwch â’r ysgol ar info@ysgolgymraegllundain.co.uk neu rachelrawlins@ysgolgymraegllundain.co.uk  . Gofynnir i chi ddod ȃ stori o’ch dewis chi, gall fod yn stori gyfrwng y Gymraeg, Saesneg neu unrhyw iaith arall. Ni fydd y disgyblion yn ymwybodol pwy fydd yn ymweld felly cofiwch i gadw’ch ymweliad yn gyfrinach!

28.04.17

Stori hyfryd, ‘Beth Nesaf’, cawsom heddiw gan Dr Beetham. Diolch yn fawr iawn!

10.02.17

Diolch Raf am ddarllen y stori ‘How Big is a Million?’. Roedd y plant wrth eu boddau yn cyfri!

27.01.17

Am stori hyfryd o Affrica heddiw am yr hipapotamws. Diolch Helen am fod yn ddarllenydd dirgel heddiw.

13.01.17

Stori Cymraeg yr wythnos hon gan ein Cadeirydd y Bwrdd, diolch  Margaret!

09.12.16

Mam-gu Daniel oedd ein Darllenydd Dirgel heddiw!

image

18.11.16

Sara-Ellen oedd ein Darllenydd Dirgel heddiw a ddarllenodd ei stori ei hun, gwych!

image

04.11.16

Ein Darllenydd Dirgel cyntaf! Roedd y plant wrth eu boddau yn gwrando ar straeon Sali Mali. Diolch Glenys!

IMG_0722