Digwyddiadau

Dyddiadau ar gyfer y dyddiadur – croeso cynnes i bawb!

Sioe Ffasiynau Dosbarth 2 – 22.06.18

Sioe Ffasiynau

Bore Agored y Cyfnod Sylfaen a’r Blynyddoedd Cynnar (ar gyfer rhieni Meithrin a Derbyn yr ysgol) – 12.06.18

EYFS Open Morning

Cinio Haf – 08.16.18

Manylion a thocynnau: http://ciniohaf.co.uk

Gwisg: Tei du os dymunwch

Poster Cinio Haf

Sgon a Thon – 25.05.18

Sgon a Thon

Ras y Capeli – 12.05.18

Poster - Ras y Capeli (Mai 2018)

Bore Agored – 11.05.18

Croeso cynnes i bawb!

Poster Bore Agored - Mai 2018

 

Poster Ras y Capeli