Newyddion

07.01.20

HARRY POTTER – Croeso i Hogwarts! Fel sbardun i’w thema gwyddoniaeth (drachtiau), fe fwynheuodd disgyblion Dosbarth 2 wisgo fel cymeriadau o lyfrau Harry Potter heddiw.

81262226_2175879399373639_8549967537603870720_o

20.12.19

DIWRNOD SIWMPER NADOLIG – Disgyblion Ysgol Gymraeg Llundain yn cefnogi elusen ‘Achub y Plant’.

79925890_2159150071046572_1802606368360759296_o79841813_2159150077713238_1460988101315788800_o

17.12.19

Mae disgyblion Dosbarth 2 wedi bod yn brysur yn creu darn o gelf allan o fotymau. Am waith gwych!

79990121_2159114294383483_2796657818667581440_o

16.12.19 

CYNGERDD Y PIANYDDION - Pawb yn hapus ar ôl eu perfformiadau yng Nghyngerdd y Pianyddion Bychain. Mi gafwyd ystod o ddarnau amrywiol o’r dechreuwyr hyd at radd 3. Cyngerdd arbennig blantos, a phob clod am wneud cymaint o gynnydd!

79194702_2155705891390990_3091381820298625024_o

13.12.19

SIOE NADOLIG - Perfformiad ardderchog o ‘Santa ar Streic’. Da iawn i bawb!

80715255_2159108037717442_1389089111830167552_o80209395_2159108027717443_668725428734656512_o80786456_2159108021050777_895324063570853888_o80120090_2159108134384099_5161834585599770624_o79626943_2159108151050764_6811657808916774912_o79434070_2159108164384096_8040660660557709312_o80293276_2159108277717418_251351648054542336_o

02.12.19

AMGUEDDFA ‘IMPERIAL WAR - Trip llwyddiannus Dosbarth 2 i Amgueddfa ‘Imperial War’ Llundain i ddysgu mwy am yr Ail Ryfel Byd.

79020347_2144918332469746_7708070852855595008_o78507171_2144918342469745_8317758533017796608_o78203943_2144918519136394_2167699513601425408_o78728488_2144918549136391_8319544101246599168_o78159204_2144918642469715_4812789521236099072_o78679493_2144918619136384_3460876040002338816_o78786963_2144918649136381_7059009455144304640_o79878192_2144918755803037_8576322732537413632_o

15.11.19

DIWRNOD PLANT MEWN ANGEN - Cafwyd ymdrech anhygoel gan y disgyblion i werthu cacennau ar gyfer Diwrnod Plant mewn Angen. Diolch i bawb a gyfrannodd!

74837830_2131381793823400_3702337529425428480_o

01.10.19

THEMA’R AIL RYFEL BYD - Thema Dosbarth 2 y tymor yma yw’r Ail Ryfel Byd. Diolch i Mrs Margaret Jones am ddod i siarad a’r disgyblion am faciwîs

72476938_2105502043078042_2502948554599825408_o

17-19.07.19

LLANGRANNOG – Cafwyd amser gwych yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog eto eleni!

IMG_2849IMG_2895IMG_2904IMG_2917IMG_2919IMG_2956IMG_2967IMG_2970IMG_2981IMG_2984IMG_2985IMG_2995IMG_3005IMG_3006IMG_3007IMG_3012IMG_3021IMG_3031IMG_3041IMG_3050IMG_3060IMG_3062IMG_3075IMG_3092

10.08.19

LAWNSIAD LLYFR – Braf yw gallu cyhoeddi llwyddiant lawnsiad llyfr hanes yr ysgol ‘A Fynn a Fedr’ ym mhabell Cymru a’r Byd yn yr Eisteddfod. Mae’r llyfr yn dilyn hanes yr ysgol o 1958 i’r amser presennol ac yn cynnwys trysorfa o luniau. Hyfryd oedd gweld cyn-ddisgyblion, cyn-athrawon, staff, aelodau’r bwrdd, caredigion a chefnogwyr yr ysgol yn dod ynghyd i wrando ar gyflwyniad Mrs Elinor Delaney a gair o ddiolch gan Mrs Sioned Bowen. Rydym hefyd yn hynod ddiolchgar am y croeso estynnwyd gan cyn-drysorydd yr ysgol Mr Geraint Hughes ar ran tîm Cymru a’r byd.
Os hoffech brynu copi o’r llyfr ‘A Fynn a fedr’ cysylltwch â: marketing@ysgolgymraegllundain.co.uk.

68358352_2061499284144985_2695980770182299648_n

16.07.19

CLWB TECHNOLEG CERDD - Rydym yn ddiolchgar tu hwnt i Dan Gibson am ddod mewn bob prynhawn dydd Mawrth i wneud sesiynau Technoleg Cerddoriaeth gyda’r plant. Mae e wedi gwneud ymdrech anferth yn wythnosol i ddod ag amrywiaeth eang o offer a darpar i ddangos i’r plant a rhoi cyfle iddynt arbrofi.

67436042_2044830275811886_6465320549634539520_o66854041_2044830559145191_2553987639548051456_o66810336_2044830729145174_1358176136256815104_o67056793_2044830265811887_6871032420364189696_o

11.07.19

SIARADWR GWADD – Diolch o galon i Bethan Gray am ddod i siarad i’r disgyblion am ei gwaith. Roedd y plant wrth eu boddau!

66739923_2042581946036719_6206149342386978816_o66587359_2042582066036707_7481152590848196608_o66929512_2042582326036681_3799117105542987776_o66449126_2042582479369999_3846249200475963392_o

09.07.19

TRIP DOSBARTH 2 - Cafodd Dosbarth 2 ddiwrnod hyfryd yng Ngherddi Kew heddiw.

66212743_2040914159536831_2694311290624540672_o66175182_2040914139536833_7519848051456868352_o66491939_2040914306203483_613674681123209216_o66200390_2040914312870149_7646826680798937088_o66584013_2040914389536808_6964579711468961792_o66225621_2040914452870135_3940226525181247488_o66497591_2040914456203468_6959982520209244160_o66142896_2040914512870129_8287251208515616768_o66357697_2040914539536793_8753211428774608896_o65458250_2040914596203454_3313145816608145408_o66189821_2040914639536783_7948648949110276096_o66622978_2040914769536770_3803190847663505408_o66265942_2040914782870102_9101109298783584256_o66271717_2040914822870098_365099445957689344_o

09.07.19

TRIP DOSBARTH 1 - Hwyl yn yr haul yn Hanwell heddiw!

66349189_2040917196203194_875619561070657536_o66186607_2040917209536526_5798072542405066752_o66707295_2040917216203192_7851620406623469568_o66290978_2040917322869848_1732972729310642176_o66328699_2040917349536512_1582191721926623232_o66595587_2040917402869840_2547080069415698432_o

03.07.19

ADDYSG GREFYDDOL - Diolch yn fawr iawn i Mrs Kosser Sheikh am ddod mewn i siarad gyda Dosbarth 2 am arferion, disgwyliadau a thraddodiadau yn Islam. Mi gafwyd sesiwn ardderchog ble roedd y plant yn cael gofyn cwestiynau iddi hi a’r merched.

67194757_2044788585816055_4067954802410127360_o67083333_2044788725816041_399523595950227456_o

28.06.16

GWASANAETH DOSBARTH 2 - Cyflwynodd Dosbarth 2 wasanaeth bywiog ac addysgiadol iawn am sut i warchod ein amgylchedd – diolch yn fawr iawn i’r disgyblion am eu gwaith! Diolch hefyd i Mr Rob Casey am ymuno gyda ni o’r Ymddiriedolaeth Cadwraeth Dwr.

65868100_2038575513104029_1671812966246252544_o66611330_2038575506437363_8521249895909163008_o65854677_2038575659770681_2640715433119842304_o65969534_2038575626437351_7569634041041780736_o65886324_2038575726437341_3184393507506749440_o65849051_2038575789770668_4426041996997558272_o66513007_2038575879770659_1442382693831540736_o66327068_2038575523104028_8030440618373152768_o

15.06.19

CARNIFAL HANWELL – Diolch yn fawr i drefnwyr Carnifal Hanwell am ddiwrnod gwych unwaith eto eleni!

66382346_2038579553103625_8616411523486580736_o65960388_2038579606436953_6584901192298528768_o65868417_2038579543103626_2928070413332250624_o (1)65962337_2038579573103623_3697006972499918848_o (1)

05.06.19

SIARADWR GWADD – Diolch i Tim Llewellyn am ddod i siarad gyda disgyblion Dosbarth 2 am y broses o ailgylchu deunyddiau gwahanol.

65370095_2032516267043287_8885585284364763136_o65073492_2032516290376618_7660251627579768832_o65245890_2032516367043277_7619193638605553664_o65527587_2032516380376609_8819205851840512000_o

07.06.19

IOGA – Mwynheuodd pawb yn y sesiynau ioga gydag Almon Caspersz heddiw!

64537412_2029096507385263_5936587960710332416_o64456029_2029096377385276_1343628631053697024_o

29.05.19

EISTEDDFOD – 2il yng nghystadleuaeth y Gân Actol (Ysg. hyd 100)… LLONGYFARCHIADAU blant! Diolch i bawb am eu holl waith wrth baratoi ar gyfer heddiw, yn enwedig i Mrs Hughes Ahmad a Miss Thomas am eu hyfforddi!

61227304_2015356395425941_3690289321526427648_n61573318_2015356402092607_3014242661474238464_n61681364_2015357732092474_588661049289342976_n

20.05.19

PROSIECT TATE – Cafodd disgyblion blwyddyn 3 ar draws Llundain wahoddiad i gymryd rhan mewn portread grŵp (y mwyaf a wnaed erioed). Diolch i David, a ddaeth i’r ysgol i dynnu lluniau a chynnal gweithdy drama’r un pryd. Rydym yn edrych ymlaen at weld ein lluniau yn yr arddangosfa yn Tate Britain ym mis Tachwedd.
60734208_2011756969119217_8766552499139117056_n60895155_2011756962452551_7093191467765596160_n

10.05.19

YMWELIAD GAN BLISMONES – Fe wnaeth PC Carolyn McGuigan gynnal sesiynau holi ac ateb llawn gwybodaeth i Ddosbarth 1 a 2 am rôl yr heddlu, yn ogystal â rhoi ychydig o gyngor ar sut i aros yn ddiogel yn y gymuned.

60437931_2008234859471428_8759072027614117888_n60474393_2008234839471430_3593289022744559616_n60603207_2008235029471411_1238010866939461632_n60907222_2008235042804743_1360229431272013824_n

09.05.19

CLWB CELF – Diolch o galon i’r darlunydd Maxime Lebrun am ymuno gyda ni yn Clwb Celf yr wythnos hon. Roedd yn hollol wych i weld ei waith a chael cyflwyniad ar sut mae dechrau arlunio cymeriadau gwahanol. Roedd y disgyblion wrth eu boddau fel welwch!

60124301_2004294669865447_1759814904816074752_n60038522_2004294663198781_8712671734978838528_n60287657_2004294719865442_2523567825004527616_n60014183_2004294739865440_8774950027786190848_n59846429_2004294796532101_4993292161869938688_n59850496_2004294809865433_5713068070101057536_n

30.04.19

GWAITH THEMA – Mwynheuodd disgyblion y Derbyn adeiladu gwestai i’r trychfilod heddiw!

59286136_1998965500398364_4816778596666310656_n57462874_1998965513731696_5554247171701735424_n58619757_1998965627065018_5977745734659735552_n59506704_1998965620398352_1182654356311244800_n

22.04.19

LINDYS – Mae’r lindys wedi cyrraedd!

58382857_1996918477269733_1267936876208062464_n

29.03.19

CYSTADLEUAETH COGURDD – Buodd dau ddisgybl yn cystadlu yng nghystadleuaeth Cogurdd ddydd Gwener diwethaf, ac mi gafwyd safon uchel o baratoi a choginio yn ôl y beirniad, Mrs Marian Howell. Ser Michelin y dyfodol!

56334670_1985062415122006_7300639483379056640_n56444254_1985062441788670_434674600438136832_n

29.03.19

GWEITHDY COGINIO – Dyna beth oedd bore llawn dop o goginio Bynnau y Grog o dan oruchwyliaeth Mrs Marian Howell. Diolch Marian am ddod atom i ysbrydoli cogyddion y dyfodol. Cyfuniad delfrydol o ddysgu, darganfod a gwneud. Dyma nhw yn arddangos eu gwaith…..

56279992_1983931868568394_4786281824898777088_n56312119_1983931908568390_1982607962404814848_n55829655_1983931895235058_3814380805132648448_n55708872_1983931978568383_3566738174870814720_n

22.03.19

DIWRNOD DWR Y BYD – Roedd yn wych i fod yn rhan o Ddiwrnod Dŵr y Byd yn y Guildhall heddiw. Diolch i ‘The Worshipful Company of Water Conservators’ am ein gwahodd i lansiad eu menter newydd ‘Taking Control of Your Environment’. Mae’r disgyblion wedi dysgu llawer am gymryd cyfrifoldeb am yr amgylchedd!

55483139_1979110942383820_3759817055272960000_n54518018_1979110935717154_5857497194516447232_n54518105_1979110922383822_8057298234286014464_n54519893_1979111065717141_3133222807580704768_n54277755_1979111172383797_3265957526323068928_n55446925_1979111225717125_5188475692211240960_n55764276_1979111245717123_1862924111676702720_n54515280_1979111355717112_6999470105931284480_n54462760_1979111425717105_5171893076884455424_n54799949_1979111509050430_1817739526714425344_n54731339_1979111565717091_522602708520140800_n

16.03.19

EISTEDDFOD TU ALLAN I GYMRU - Mwynheuon ni fore o gystadlu yn Eglwys Gymraeg Canol Llundain – da iawn bawb!

54095292_1976108986017349_592125911076175872_n

15.03.19

GWASANAETH TRWYNAU COCH – Roedd yn bleser cael y Parch Rob Nicholls gyda ni bore ‘ma yn cynnal gwasanaeth ar Ddiwrnod y Trwyn Coch. Atgoffodd y plant am y pwysigrwydd o beidio beirniadu eraill.

53847851_1975629022732012_4828648958559518720_n

15.03.19

DIWRNOD TRWYNAU COCH – Disgyblion Ysgol Gymraeg Llundain yn cefnogi Diwrnod Trwynau Coch.

53851626_1975623649399216_3447569591369203712_n

14.03.19

LLYFRGELL – Diolch o galon i Kevin Francis am ymuno gyda ni yn agoriad swyddogol y Gornel Ddarllen newydd er cof am Clive Jones.

56563209_1985410301753884_3841087379930611712_n56306684_1985410308420550_2383252673668317184_n

08.03.19

SMILEY MINDS – Diolch yn fawr i Maggie o Smiley Minds am gyflwyno gweithdai ar ddeall, mynegi a rheoli emosiynau, ac ar hylendid cwsg.

53764475_1975333009428280_6808620953505890304_n (1)53803600_1975333132761601_8157461080696684544_n (1)

08.03.19

YMWELIAD GAN FEDDYG – Daeth Dr Catrin Morgan i ymweld a’r ysgol yn ddiweddar, gan ateb cwestiynau disgyblion Dosbarth 2 am feddygaeth, a chynnig cyfle iddynt ddefnyddio stethosgop. Cynhaliwyd clinig tedi bêr yn Nosbarth 1 hefyd!

54206270_1975344572760457_4623954351990243328_n53665501_1975344579427123_8431695786223337472_n53909762_1975344619427119_1984810318554988544_n53761200_1975344626093785_2123045524603928576_n53676991_1975344829427098_5739004050456707072_n

07.03.19

DIWRNOD Y LLYFR

53361191_1972067346421513_5371109332408598528_n54463013_1972067486421499_3456230160993353728_n53833605_1972092169752364_4971563282369347584_n

02.03.19

ARDDANGOSFA GELF – Diolch i Ganolfan Cymry Llundain am roi platfform i waith y disgyblion yn yr arddangosfa gelf.

53668357_1975322319429349_3269176733160439808_o

28.03.19

DYDD GWYL DEWI - Fe wnaethon ni wir fwynhau dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Senedd San Steffan heddiw. Diolch yn fawr i’r Llefarydd, Liz Saville Roberts AS, a Hywel Williams AS am y croeso.

Dydd Gŵyl Dewi hapus i bawb!

53243841_1969279246700323_5877353352311865344_n53145789_1969279243366990_484970797778075648_n

15.02.19

GEIRIO GWYCH – Blwyddyn 1 a 2 yn gweithio’n galed bore ‘ma yn ystod ein sesiwn ‘Geirio Gwych’.

52025802_1962234144071500_1571587366068420608_o52611749_1962234760738105_5447937462586310656_o

14.02.18

GWEITHDY NSPCC

52029189_1962374090724172_9084530737905926144_o51861014_1962374067390841_438653475321020416_o

14.02.19

Club de español (Clwb Sbaeneg / Spanish Club) – Esta semana Sofía Míguez nos ha acompañado en nuestro club de español. ¡Muchas gracias!

Diolch i Sofía Míguez am ymuno gyda ni yn y Clwb Sbaeneg yr wythnos hon. Roedd y plant wrth eu boddau yn ymarfer eu Sbaeneg gyda hi!

52126735_1961880937440154_3276174072404246528_o52170512_1961880917440156_9097404365504774144_o

08.02.19

51333451_1954249361536645_5046718711763828736_n

31.01.19

SESIWN RYGBI – Diolch i Michael Downey am gynnal sesiwn rygbi gyda disgyblion Dosbarth 2!

51851929_1962376727390575_8977344593469112320_o51887577_1962376690723912_6115786352920363008_o51964345_1962376764057238_1256280412276129792_o51977452_1962376770723904_7994161957336776704_o52126750_1962376647390583_1749792044580077568_o52274857_1962376654057249_4903216011794186240_o

07.01.19

BOOKSTART – Diolch Dechrau Da Sir Ddinbych am ein llyfrau newydd – mae’r disgyblion wrth eu boddau yn eu darllen!

51861131_1962385540723027_103261785573818368_o

20.12.18

SIARADWR GWADD - Daeth Rosni Prajapati i ymweld a Dosbarth 1 wythnos hon gan mai Hindwaeth yw thema Addysg Grefyddol y tymor. Dysgodd y plant nifer o ffeithiau ychwanegol am y crefydd.

48406450_1932060297088885_3746379305194618880_o48392028_1932060140422234_554777017204080640_o

14.12.18

DIWRNOD SIWMPER NADOLIG – Disgyblion Ysgol Gymraeg Llundain yn cefnogi elusen ‘Achub y Plant’.

48407978_1932040353757546_4961714514337726464_o

14.12.18

SION CORN – Roedd plant Dosbarth 1 a chriw Miri Mawr wrth eu boddau pan alwodd Sion Corn heibio gyda anrhegion iddynt.

1

13.12.18

SIOE 60 MLYNEDD MEWN 60 MUNUD – Cafodd y plant llawer o hwyl yn perfformio eu sioe ’60 mlynedd mewn 60 munud’ a diolch i bawb ddaeth i gefnogi.

48187964_1928931780735070_978594533023416320_o48275656_1928931850735063_5465175730440634368_o48312889_1928932107401704_6519948556499943424_o48358564_1928932190735029_2834489518403354624_o48361953_1928932184068363_1863806396743548928_o48388059_1928931987401716_3513062482514018304_o

29.11.18

TRANSPORT FOR LONDON – Diolch i William o Transport for London am ddod i siarad gyda disgyblion Blwyddyn 5 a 6 am drafnidiaeth cyhoeddus Llundain.

48397382_1932055407089374_6666586728624553984_o 48412537_1932055413756040_868236486519029760_o

26.11.18

GWASANAETH GEMAU’R GYMANWLAD – Roedd yn fraint cael croesawu Bethan Davies, athletwraig a gynrychiolodd Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad yn Awstralia, i’r ysgol heddiw.  Roedd rheolwraig tîm Cymru hefyd yn bresennol a siaradodd Bethan am y profiad o gynrychioli ei gwlad a dangosodd sut mae’n ymarfer ar gyfer ei champ.

46824426_1919442615017320_6374673379361816576_o46972272_1919442718350643_1674301805305004032_o46802681_1919442795017302_7162388793973014528_o46745319_1919443098350605_8288101972817477632_o46712287_1919442998350615_4798010813648470016_o

20.11.18

TRIP ADDYSG GREFYDDOL – Fel rhan o’r gwersi ar Sikhaeth aeth disgyblion dosbarth 2 i Gurdwara Ealing nôl ym mis Tachwedd. Cafwyd croeso heb ei ail yn y Gurdwara a phawb wedi mwynhau eu taith dywys a’r bwyd blasus hyfryd.

48420062_1932375207057394_1760861833159245824_o48389934_1932374403724141_2024853441116897280_o49027048_1932374087057506_2817565805363855360_o48390889_1932069510421297_861271088947003392_o

19.11.18

DIWRNOD PLANT MEWN ANGEN – Ar ddiwrnod ‘Plant Mewn Angen’, llwyddodd y Cyngor Ysgol i godi £100.06 wrth drefnu gwerthiant cacennau ac wrth i holl blant yr ysgol wisgo dillad eu hunain. Da iawn chi!

46468149_1915997852028463_2847439703794253824_o46488052_1915997692028479_7232273323537727488_o

15.11.18

TRIP CA2 - Disgyblion Dosbarth 2 yn mwynhau yn Amgueddfa Charles Dickens.

48390889_1932069510421297_861271088947003392_o48413787_1932069470421301_6289060280127193088_o48424716_1932069447087970_1071580828384886784_o48382531_1932069403754641_104661914847543296_o48380045_1932069360421312_2063339298731589632_o48381338_1932069287087986_1061090448073818112_o48415566_1932069260421322_86772882138464256_o48411401_1932069237087991_2595895868838117376_o48374348_1932069157087999_6609602842002980864_o48422528_1932069143754667_3617521988437803008_o48391597_1932069130421335_2875150192837918720_o48387908_1932069013754680_4510367757094617088_o49059723_1932069020421346_574813954467954688_o48426633_1932069023754679_3635188232603303936_o

14.11.18

GWEITHDY TRIC A CHLIC – Diolch i rieni Dosbarth 1 a ddaeth i’r gweithdy Tric a Chlic.

48403612_1932065117088403_7979363359755599872_o

09.11.18

CYNGOR LLYFRAU – Ymweliad gan y Cyngor Llyfrau.

48389824_1932063313755250_2343777199754051584_o 49010313_1932063177088597_4035553616373743616_o

27.10.18

CYNGERDD GALA

44378472_1902512310043684_600543445680914432_n

19.11.18

GWASANAETH DOSBARTH 1 – Cynhaliwyd gwasanaeth teulu Dosbarth 1 ychydig yn ol gyda’r disgyblion i gyd yn cyflwyno’r hyn maent wedi dysgu yn ystod y tymor drwy lefaru a chanu. Thema’r gwasanaeth oedd ‘Y Goedwig’ a chafwyd cyflwyniadau bywiog am goedwigoedd glaw’r byd.

46483175_1916002958694619_4102630508637192192_o 46491836_1916002818694633_2317168567390306304_o

18.10.18

CLWB CODIO - Diolch i Dan am gynnal sesiynau codio yn ystod Clwb TGCh. Am hwyl!

44249904_1901785160116399_29100396295225344_o44270173_1901785013449747_7053093227888377856_o44295941_1901785020116413_7371481154995617792_o44319804_1901785050116410_1294475921511677952_o44332007_1901785146783067_6277886110957830144_o44407240_1901785236783058_2725487607822680064_o44455875_1901785126783069_5726652579211902976_o

12.10.18

CYW – Cafwyd prynhawn llawn hwyl yng nghwmni cyflwynwyr Cyw. Gwelwn ni chi yng nghanolfan Cymru Llundain yfory ar gyfer Gwyl Halibalw Llundain.

44047468_1899249053703343_277690839939940352_o43878551_1899249527036629_121919299601301504_o43952778_1899249500369965_154465548158107648_o

04.10.18

DIWRNOD CENEDLAETHOL BARDDONIAETH  – Beirdd bach Dosbarth 2 yn mwynhau Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth!

43125578_1895925857368996_5381567998681153536_n43117035_1895925850702330_2490975847930920960_o43092147_1895925927368989_5194218054896058368_o43062071_1895925867368995_2153347489539817472_o

28.09.18 

AMGUEDDFA LLUNDAIN – Cafodd Dosbarth 2 drip penigamp i Amgueddfa Llundain fel rhan o’u thema Oes Fictoria heddiw! Cafwyd gweithdy ar y pwnc a chyfle i wisgo i fyny fel pobl o’r cyfnod.

IMG_1465IMG_1463IMG_1440IMG_1436IMG_1435IMG_1432IMG_1424IMG_1423

21.09.18

BOOK TRUST – Roedd y plant Meithrin a Derbyn yn hapus iawn i dderbyn llyfrau oddi wrth cynllun ‘Time to Read’ Book Trust.

43030103_1895089730785942_3229650737545871360_o

19.09.18

COEDWIG LITTEN – Cafwyd diwrnod arbennig yng nghoedwig Litten. Buodd plant Dosbarth 1 yn edrych ar a chasglu dail, yn chwilota o dan boncyffion, yn adeiladu, yn coginio yn y gegin fwd ac yn dringo’r coed.

IMG_4091IMG_4099IMG_4122IMG_4109

08.09.18

OEDFA DDATHLU

41131397_1794806397306701_8086719370148970496_n

18-20.07.18

LLANGRANNOG – Cafodd yr ysgol gyfan amser gwych yn Llangrannog eto eleni!

IMG_1081IMG_1100IMG_1116IMG_1128IMG_1141IMG_1166IMG_1169IMG_1177IMG_1188IMG_1193IMG_1199IMG_1209IMG_1228IMG_1231IMG_1232IMG_1235IMG_1268IMG_1343IMG_1346

13.07.18

GWASANAETH DIWEDD BLWYDDYN – Tipyn o bopeth – Cyngerdd y Pianyddion, Can Ffrengig gan ddisgyblion Dosbarth 2, ffarwelio a Blwyddyn 6 a neges i ddymuno’n dda i Miss Rawlins fydd yn priodi yn ystod y gwyliau haf!

37258110_1842362109392038_1146564072540471296_o37262215_1842362099392039_1448277472020791296_o37293304_1842362239392025_1036283704814600192_o37319920_1842362246058691_5729880723876216832_o37330257_1842362092725373_4786015609940869120_o37335348_1842362229392026_5289298163994198016_o

30.06.18

BARBECIW YR YSGOL – Diolch yn fawr iawn i Tony a Siw am gynnal barbeciw blynyddol yr ysgol unwaith eto. Cafodd bawb amser da, a chodwyd dros £4000 i’r Ysgol. Diolch i bawb am ddod, cyfrannu, prynu raffl a rhoi cynnig ar yr ocsiwn.

36505546_1829370200691229_7257697829122998272_n

27.06.18

TRIP DOSBARTH 2- Trip Dosbarth 2 i Amgueddfa V&A a Pharc Hyde.

36330900_1827119024249680_5825090017000685568_o 36340473_1827119004249682_1337929007588442112_o

26.06.18

TRIP DOSBARTH 1 - Trip Dosbarth Un i Sw Hanwell.

36331382_1827122114249371_2788718481426612224_o 36376895_1827122104249372_7916705958774964224_o 36380578_1827122267582689_6001143011386327040_o

25.06.18

CANOLFAN FWDHAETH – Diolch yn fawr iawn i Sara-Ellen am arwain bore i ddisgyblion Dosbarth 2 yng Nghanolfan Fwdhaeth Acton yr wythnos hon. Mi gafwyd bore gwych yn llawn trafodaethau, storiau crefyddol a gwrando i brofiadau Bwdhyddion o gefndiroedd gwahanol. Bore ardderchog o ddysgu pethau newydd i bawb! Diolch yn fawr i SGI-UK am y croeso cynnes iawn.

36329585_1827135504248032_4771314984858681344_n36335678_1827135444248038_4967474834280808448_n36340470_1827135467581369_2494815076247142400_n36365571_1827135357581380_7819091329345912832_n36387658_1827135380914711_5220814416538238976_n

22.06.18

SIOE FFASIYNAU - Fe gawsom sioe wych bore heddiw yn canolbwyntio ar ffasiwn y 60au! Diolch i holl ddisgyblion Dosbarth 2 a’u rhieni am eu gwaith wrth greu’r gwisgoedd cŵl!

35881808_1821036208191295_9191603301932597248_o36063656_1821039758190940_7881542533241634816_o 35860411_1821039464857636_8458929108695384064_n 35955026_1821036521524597_434677903267987456_n 35971733_1821036658191250_8169744038623182848_n 36026803_1821036451524604_8709758480136798208_n  36064185_1821038888191027_4140093098883547136_n

20.06.18

ADDYSG GREFYDDOL - Diolch i Kosser a’r merched am ddod mewn i siarad am y crefydd Islam gyda disgyblion Dosbarth 1. Roedd y cyflwyniad yn ddiddorol iawn ac fe wnaethon ni ddysgu llawer!

35993520_1821088938186022_5283855190594682880_n  35898620_1821088724852710_225986739435470848_n

SUMMER TERM 2018

MINDFULNESS – Mae disgyblion Dosbarth 2 wedi cwblhau eu cwrs Mindfulness – llongyfarchiadau blant! Rydym yn lwcus iawn fod Ann Wood wedi gwirfoddoli i gynnal y sesiynau – diolch o galon am eich amser a’ch ymroddiad – fe wnaethon ni wir fwynhau!

36063305_1821071134854469_1784609188375166976_o

16.06.18

CARNIFAL HANWELL – Hwyl a sbri yn yr haul! Diolch yn fawr i’r trefnwyr ac i CRaFf am ddiwrnod gwych eto eleni.

36063337_1821048254856757_9013311061922676736_o35886354_1821048438190072_3683661504088899584_o 35922383_1821048421523407_1231009043749797888_o 35924622_1821048214856761_7207381969422778368_o 36087968_1821048281523421_8105683686575308800_o

15.06.18

URDD – Diolch i Joanna a Rhian am drefnu ‘Clwb Gwobrwyo’r Urdd’ i’r disgyblion ac am y pitsas blasus – roedd pawb wrth eu boddau!

35666938_1821057821522467_6468104856673452032_o

12.06.18

BORE AGORED Y CYFNOD SYLFAEN A’R BLYNYDDOEDD CYNNAR – Diolch i rieni’r Meithrin a Derbyn a ddaeth i mewn i weld eu plant wrth eu gwaith yn ystod y Bore Agored.

36087963_1821053458189570_1053158687155159040_o 35963598_1821053494856233_775856876762955776_o

11.06.18

ADDYSG GREFYDDOL - Diolch i Sara-Ellen am ddod mewn i siarad am y crefydd Bwdhaeth gyda disgyblion Dosbarth 2. Rydyn ni’n edrych ymlaen at ein trip i Ganolfan Fwdhaeth Acton!

35963750_1821065954854987_7519131565012549632_o

25.05.18

GWEITHDY DRAMA - Rydym yn ddiolchgar i Sam Ebenezer am ddod i mewn prynhawn yma i gynnal gweithdy drama gyda Dosbarth 2.

33436570_1806443199650596_359775679375474688_o

25.05.18

DARLLENYDD DIRGEL - Diolch yn fawr Cherine am fod yn ddarllenydd dirgel i Ddosbarth Un heddiw.

33580952_1806440329650883_8132021207718428672_o

25.05.18

SGON A THE - Fe gawsom gyngerdd bach hyfryd bore ‘ma yn gwrando ar gystadleuwyr yr Eisteddfod i gyd yn perfformio – da iawn chi blantos! Rydym am ddymuno’n dda iddynt i gyd ac am roi diolch mawr hefyd i Rhian, Joanna, Catrin a Huw am eu gwaith gyda’r disgyblion.

33472174_1806442569650659_421785425057677312_o33419594_1806442822983967_304424984132976640_o33470461_1806442722983977_7237615824767287296_o33491839_1806442582983991_4646660057377800192_o33596124_1806442709650645_8971579042255863808_o33657770_1806442686317314_1763173315838476288_o

18.05.18

GWASANAETH SULGWYN - Diolch i’r Parchedig Rob Nicholls am gynnal gwasanaeth am y Sulgwyn heddiw.

IMG_0733

15.05.18

CASGLU SBWRIEL - Diolch i aelodau’r Cyngor Eco a fuodd yn casglu sbwriel o gwmpas Canolfan Gymunedol Hanwell yr wythnos hon.

IMG_1743

11.05.18

MINDFULNESS - Yn ystod y tymor, bydd disgyblion Dosbarth 2 yn cymryd rhan mewn sesiynau ‘mindfulness’, sydd yn rhan o gwricwlwm PAWS b. Diolchwn i Ann Wood am wirfoddoli i gynnal y sesiynau.

IMG_0736

23.04.18

GWEITHDY COGINIO - Diolch i Marian Howell am gynnal gweithdy coginio gyda disgyblion Dosbarth 2 – roedd y sgonau’n flasus iawn!

33161879_1805428996418683_8347010077802102784_o

29.03.18

SPORT RELIEF – Cafodd y disgyblion ddiwrnod da yn codi arian ar gyfer yr elusen Sports Relief. Fe baratowyd hyfforddiant cylch gan y Cyngor Ysgol ar gyfer y disgyblion eraill. Diolch yn fawr i’r rhieni/gwarchodwyr am eu cefnogaeth.

IMG_0676

23.03.18

IECHYD DEINTYDDOL – Heddiw, fe gawsom ymweliad arbennig gan Adele o dîm  Iechyd y Geg . Fe wnaeth y disgyblion fwynhau dysgu am bwysigrwydd gofalu am eu dannedd.

IMG_0663IMG_0672

16.03.18

DARLLENYDD DIRGEL - Diolch yn fawr i Catrin Powell am fod yn ddarllenydd dirgel i Ddosbarth Un heddiw.

IMG_0649

13.03.18

HELFA DRYSOR WYAU PASGDiolch yn fawr i Joanna am drefnu’r Helfa Drysor Wyau Pasg eto eleni- fe gafodd pawb lot o hwyl!

12.03.18

CYNGOR ECO – Mae’r Cyngor Eco wedi bod yn brysur iawn yn  prynu adnoddau newydd wedi i’r ysgol dderbyn grant gan The Water Conservation Trust—diolch o galon iddynt!

IMG_0630

10.03.18

EISTEDDFOD YR URDD - Llongyfarchiadau i bawb wnaeth gystadlu yn yr Eisteddfod a phob dymuniad da i chi sy’n symud ymlaen yn y gystadleuaeth. Diolch hefyd i’r rhieni am eich cefnogaeth. Cawsom ddiwrnod gwych!

01.03.18

MARCHNAD BORO - Diolch yn fawr i Lisa Fearn am weithdy hwylus ar sut i wneud Pica ar y man i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

IMG_0590 IMG_0598 IMG_0600 IMG_0604

01.03.18

DYDD GŴYL DEWI YN SAN STEFFAN - Er gwaetha’r tywydd oer, cawsom ddiwrnod bythgofiadwy wrth ganu i Lefarydd y tŷ cyffredin. Diolch i bawb ddaeth i gefnogi yn yr oerfel, ac i Rhian Medi am drefnu’r ymweliad unwaith eto.

IMG_0576

26.02.18

GWASANAETH SAMARITANS – Diolch i wirfoddolwyr, Jennifer a Sophie o elusen y Samariaid, am roi o’u hamser i siarad â’r disgyblion am rôl a gwaith y Samariaid. Roedd y  cyflwyniad yn ddiddorol ac yn llawn gwybodaeth.

IMG_0554

23.02.18

EISTEDDFOD YSGOL - Perfformiadau gwych gan bawb yn ein Eisteddfod Ysgol ar ddydd Gwener. Diolch Mrs. Hughes Ahmad am drefnu.

Llun

23.02.18

YMWELIAD ELENA D’CRUZE-REYNOLDS – Diolch yn fawr iawn Elena a Chanolfan Peniarth am rodd o lyfrau hyfryd.

IMG_1030 - CopyIMG_1035IMG_1039

07.02.18

GWERSI GYMNASTEG  – Mae disgyblion Dosbarth 2 yn lwcus iawn o dderbyn gwersi gymnasteg gan yr hyfforddwraig Aurore Derakhshan o gwmni Step it Up Gymnastics yn ystod y tymor y gwanwyn. Diolch i’r Bwrdd Llywodraethol am gytuno i ariannu’r gwersi.

05.02.18

GWASANAETH E-DDIOGLEWCH -  Mwynhaodd disgyblion Dosbarth 2 rannu eu gwybodaeth am E-ddiogelwch gyda’r rhieni a’r gwarchodwyr er mwyn hyrwyddo Diwrnod Dioglewch y We.

27747764_1767609923533924_3719515034855835911_o27747621_1767609916867258_6925951260153589418_o27788905_1767609913533925_5141712751484086067_o

13.12.17

CYNGERDD NADOLIG - Da iawn wir i’r disgyblion i gyd am berfformio mor wych yn ein Sioe Nadolig, Pantolig. Nadolig Llawen i bawb!

IMG_0334IMG_0336IMG_0337IMG_0338IMG_0340IMG_0343IMG_0347IMG_0353IMG_0354IMG_0355IMG_0363IMG_0366IMG_0369IMG_0373IMG_0374IMG_0375IMG_0379

11.12.17

GERAINT JONES – Diolch i Dr Geraint Jones o UCL am ddod i siarad am ei waith a’r gofod, fe ddysgon ni gymaint o ffeithiau newydd!

IMG_0418IMG_0419IMG_0423IMG_0425

11.12.17

CYNGERDD PIANO – Cyngerdd ardderchog gan y Pianyddion! Diolch i Mrs Hughes-Ahmad am drefnu popeth.

IMG_0385IMG_0397IMG_0413IMG_0416

CYNGOR LLYFRAU - Rhai o’n disgyblion yn mwynhau dewis llyfrau Cymraeg newydd.

IMG_0239IMG_0236IMG_0234IMG_0241

BWYD ADAR- Mae aelodau’r cyngor ysgol wedi bod yn brysur iawn yn gwneud bwyd adar ar gyfer y maes chwarae.

IMG_0284IMG_0288 (2)IMG_0300IMG_0301

24.11.17

EGLWYS EALING- Cawson ni fore diddorol iawn yn ymweld ag Eglwys Bresbyteraidd Ryngwladol Ealing gyda’r Gweinidog Cynorthwyol, Gethin Jones.

IMG_0255IMG_0258IMG_0261IMG_0264IMG_0262IMG_0267

16.11.17

DIWRNOD PLANT MEWN ANGEN -  Gwisgo smotiau a chodi arian ar gyfer Diwrnod Plant mewn Angen.

IMG_0185IMG_0203IMG_0210IMG_0213

14.11.17

GWERS FFRANGEG – SIARADWR GWADD - Diolch i Laurence am ddod i siarad â ni yn ystod ein gwers Ffrangeg heddiw. Mwynhaodd y disgyblion siarad Ffrangeg a gofyn cwestiynau iddi!

IMG_0170

13.11.17

WYTHNOS GWRTH-FWLIO - I godi ymwybyddiaeth o’r wythnos, gwnaeth y disgyblion ddangos eu hunigoliaeth drwy wisgo sanau gwahanol!

23592448_1737011129927137_3415419190680494449_o

10.11.17

TATE MODERN - Heddiw,  aeth disgyblion Dosbarth 2 i Tate Modern fel rhan o’u thema ‘Oriel’.

IMG_7532IMG_7538IMG_7552IMG_7564IMG_7571IMG_7568

20.10.17

GWASANAETH DIOLCHGARWCH - Diolch i Mr Rob Nicholls am gynnal ein gwasanaeth Diolchgarwch ac i bawb gyfrannodd tuag at y casgliad bwyd ar gyfer y Banc Bwyd yn Ealing

22712309_1729568257338091_8313391040051948151_o 22553370_1729568164004767_8150829768716435731_o 19055754_1729568110671439_3695533304973791861_o

14.10.17

HALIBALW LLUNDAIN – Stondin Ysgol Gymraeg Llundain yng Ngŵyl Halibalw Llundain heddiw.

22491495_1727757727519144_7785847122392020534_n

11.10.17

Ymweliad PC Carolyn Mc Guigan.

IMG_0095IMG_0103IMG_0099IMG_0101IMG_0106IMG_0111IMG_0112IMG_0105 IMG_2635IMG_2662IMG_2656IMG_2635

19.09.17

MAGI ANN – Bore hwylus yng nghwmni’r cymeriad llyfr, Magi Ann!

image

 

2016-2017:

21.07.17

LLANGRANNOG - Cawsom ni wychnos wych yn Llangrannog!

imageimageimageimageimageimageimageimageimage20155744_1701107023517548_4772488490724800968_n

13.07.17

TRIP I AFON TAFWYS – Heddiw, aeth disgyblion Dosbarth 2 ar drip i Afon Tafwys gan gymryd rhan mewn gweithdy gyda Thames Explorer Trust.

imageimageimageimage

07.07.17

MABOLGAMPAU

imageimageimageimageimageimage

04.07.17

YSGOL FFRANGEG -  Ambell lun o ymweliad Dosbarth Dau â Collège André Malraux. Diolch i Mrs Hughes- Ahmad am drefnu diwrnod ardderchog!

imageimage

image19961311_1699097023718548_5948182062420790502_n

30.06.17

GŴYL FARDDONIAETH YSGOL GYMRAEG LLUNDAIN – Diwrnod gwych yn gweithio gydag Anni Llŷn, Bardd Plant Cymru ac Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru.

imageimageimageimage

Buon ni hefyd yn brysur iawn yn cymryd rhan mewn gweithdy dawns gyda’r cyflwynydd a’r dawnsiwr clocsiau, Tudur Phillips!

image19601256_1693474710947446_7579778129281019831_n

24.06.17

MINDFULNESS - Diolch o galon i Ann Wood am gynnal sesiynau ‘Mindfulness’ yn yr ysgol

imageimageimage

17.06.17

CARNIFAL HANWELL - Hwyl a sbri yn yr haul!

Diolch yn fawr i’r trefnwyr am ddiwrnod gwych eto eleni. Enillon ni’r wobr gyntaf am y ‘Parêd Gorau’!

imageimage19225283_1688965241398393_3724973004578581574_n19366342_1688965284731722_5321286321507422557_n

12.06.17

GWASANAETH RNLI  - Diolch i Phil Rankmore am ddod i siarad gyda ni am waith a rôl yr elusen RNLI.

imageimageimageimage

30.05.17

PANTOSORWS - Heddiw, lansiwyd fideo newydd ‘Pantosorws’ yn Eisteddfod yr Urdd. Diolch i NSPCC am ofyn i ni fod yn rhan o ymgyrch mr bwysig. Edrychwch ar y fideo newydd yma a gwrandewch ar ein disgyblion yn canu’r corws!

24.04.17

GWERSI TENNIS - Roedd disgyblion Dosbarth Dau wedi llwyr mwynhau eu gwers gyntaf gyda Dessislava Diakova heddiw!

imageimage

30.03.17

HELFA DRYSOR Y PASG - Diolch yn fawr i Joanna, Cadeirydd CRaFf, am drefnu popeth!

imageimageimageimage

 28.03.17

GORSAF DÂN EALING – Trip Dosbarth Un i Orsaf Dân Ealing.

imageimage

27.03.17

GWERSI NOFIO – Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion Dosbarth Dau am ennill eu bathodynnau a thystysgrifau nofio.

Gwersi Nofio

24.03.17

DIWRNOD Y TRWYNAU COCH - Diolch o galon i’n Cyngor Ysgol am drefnu Sioe Dalent er mwyn codi arian ar gyfer Plant Mewn Angen.

imageimageimageimage

21.03.17

SYNAGOG EALING – Gwnaeth disgyblion Dosbarth 2 fwynhau ymweld a Synagog Ryddfrydol Ealing heddiw.

P1030577 P1030585 P1030583 P1030593 P1030600 P1030601

11.03.17

EISTEDDFOD YR URDD – Llongyfarchiadau i bawb wnaeth gystadlu yn Eisteddfod TAG (Eisteddfod i gystadleuwyr sy’n byw tu allan i Gymru).

IMG_0908 (2) (Large)

06.03.17

Gwasanaeth Diwrnod Rhyngwladol y Merched.

20170313_092134741_iOS20170313_092551193_iOS

07.03.17

HYFFORDDIANT DIOGELWCH TÂN - Diolch, Ms Tremain am ddysgu ni beth i wneud mewn argyfwng tân.

imageimageimageimage

06.03.17

LLYFRGELL – Mae Llyfrgellydd yr Ysgol (Courtney, Blwyddyn 5) wedi bod yn brysur iawn yn trefnu a diweddaru’r llyfrgell.

image

03.03.17

DIWRNOD Y LLYFR – Gwisgo fel cymeriad o lyfr a ffair ffeirio llyfrau i ddathlu Diwrnod y Llyfr.

17022098_1647992162162368_322578066803050506_n 17022195_1647992158829035_2243704268714503185_n

01.03.17

DYDD GŴYL DEWI – Dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Senedd San Steffan.

17022519_1326944597426881_6103485824159605375_n

(Llun Liz Saville Roberts AS)

Roedden ni hefyd yn lwcus iawn i gael taith o gwmpas Senedd San Steffan gan Jonathan Edwards AS.

P1030574

23.02.17

HAMPTON COURT – Trip gwych dosbarth 2 i Hampton Court!

16865205_1646780818950169_6749210615314135187_n16683903_1646780752283509_2469370802998945643_n17021960_1646780832283501_4585057548213283385_n16996223_1646780952283489_7895834752467285026_n16938476_1646780722283512_767160388385825105_n16832045_1646780458950205_6679804585054351020_n

10.02.17

DIWRNOD GWALLTIAU GWIRION – Hwyl a sbri yn yr ysgol heddiw yn dathlu Diwrnod Gwalltiau Gwirion! Fe godwyd £51 tuag at Ysbyty Great Ormond Street.

16681839_1640675142894070_1927232468297563223_n

06.02.17

Gwasanaeth Diogelwch y We.

IMG_0525IMG_0526

03.02.17

SIOPAU DOSBARTH UN – Mae disgyblion Dosbarth Un wedi bod yn brysur yn cynllunio a chreu eu siopau eu hunain! Llongyfarchiadau!

imageimageimageimageimageimage

 

16.01.17

Gwasanaeth Martin Luther King Jr.

20170123_092016003_iOS20170123_094157710_iOS

16.12.16

PRESENOLDEB 100% – Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion canlynol a gafodd dystysgrif ‘Presenoldeb 100%’ y tymor hwn.

20161216_113743018_iOS

16.12.16

DIWRNOD SIWMPERI NADOLIG – Daeth y disgyblion a’r staff i’r ysgol yn eu siwmperi Nadolig heddiw gan godi arian i elusen ‘Save the Children’

15.12.16

Gwasanaeth Nadolig. Diolch Mr Rob Nicholls!

image

12.12.16

CYNGERDD Y PIANYDDION – Diolch i Mrs Hughes-Ahmad am drefnu popeth ac am ei gwaith diddiwedd!

image image image image image image

12.12.16

GARDDIO – Plannu blodau a phlanhigion yn ein iard newydd.

image image image image

09.12.16

SÎON CORN – Siôn Corn yn Nosbarth 1 – hwre!

image

08.12.16

SIOE NADOLIG – DA IAWN wir i’r plant i gyd am berfformio mor wych yn ein Sioe Nadolig, Nadolig yr Anifeiliaid.

image image image image

18.11.16

CYSTADLEUAETH BARDDONIAETH - Mae disgyblion Dosbarth Dau wedi bod yn brysur iawn yn creu cerddi am freuddwydion! Cafodd y cerddi eu hanfon i gystadleuaeth ‘Once Upon a Dream’ y cwmni ‘Young Writers’ a bydd gwaith pob disgybl yn cael ei argraffu mewn llyfr!

Llongyfarchiadau i bob un ohonynt am ysgrifennu cerddi mor dda – GWYCH!!

P1030485 (Medium)

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y gystadleuaeth.

17.11.16

DIWRNOD PLANT MEWN ANGEN – Codi arian ar gyfer Plant mewn Angen.

image image  image image

14.11.16

CWTCH FFRINDIAU – Ein Cwtsh Ffrindiau newydd.

image

14.11.16

Gwasanaeth Gwrth-fwlio.

image image

02.11.16

IARD NEWYDD – Rydym ni wrth ein boddau gyda’r cae chwarae newydd!

image image

21.10.16

Club de español (Spanish Club)
Esta semana Helena Pons nos ha acompañado en nuestro club de español. ¡Muchas gracias!

Diolch i Helena am ddod i gymryd rhan mewn sesiwn ‘cwestiwn ac ateb’ yn ein clwb Sbaeneg.

14680550_1597382387223346_979175131097246649_n

18.10.16

HWYL A HALIBALW – Buon ni’n brysur iawn yng ngŵyl ‘Hwyl a Halibalw’ heddiw! Diolch am y croeso!

P1030470 (Medium) P1030473 (Medium) P1030475 (Large)  14590490_1452737638073229_3159133123473846128_n (Large)

13.10.16

TRIP DOSBARTH UN I’R GOEDWIG – Gwnaeth disgyblion Dosbarth 1 wir fwynhau yn y goedwig! Diolch Blue Fox Forest School.

14725496_1594817714146480_3849384206385354743_n (Large)14729236_1594818584146393_2129889384551461432_n (Large)

14.10.16

CYW – Cawson ni brynhawn gwych gyda chyflwynwyr Cyw, Huw a Catrin.

P1030448 (Large) P1030458 (Large) P1030463 (Large) P1030468 (Large)

06.10.16

GWASANAETH DIOLCHGARWCH - Diolch i Mr Rob Nicholls am gynnal ein gwasanaeth Diolchgarwch. Cafwyd cyflwyniad byr gan Ddosbarth Dau am y pwysigrwydd o ddweud ‘ diolch’ cyn i ddisgyblion Dosbarth Un ymuno i ganu ‘Cofia bob amser, cofia bob tro’.

Diolch i bawb a fynychodd ein gwasanaeth ac am gyfrannu tuag at y casgliad bwyd ar gyfer y Banc Bwyd sydd yma yn y ganolfan.

14517345_1593404674287784_1455512673565265971_n 14591770_1593404667621118_3166576696112244203_n

14502962_1593404647621120_5776582335735753670_n 14671132_1593405227621062_9118175775814778305_n

 

04.10.16

GEMAU PARALYMPAIDD – Diolch i Steffan Hughes am ddod i siarad am ei brofiad o yn y Gemau Paralympaidd heddiw.

P1030401 (Mobile)P1030404 (Mobile)

03.10.16

LOGO CYNGOR YSGOL – Llongyfarchiadau mawr i’r disgybl hwn o Ddosbarth Un am enill y gystadleuaeth logo Cyngor Ysgol ac i Gadeirydd ac Is-Gadeirydd y Cyngor Ysgol am feirniadu’r gystadleuaeth.

P1030395 (Large) P1030398 (Large)

P1030390 (Large)P1030397 (Large)P1030396 (Mobile)

23.09.16

CYNGOR YSGOL – Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion canlynol ar gael eu hethol ar y Cyngor Ysgol.

IMG_0461 (Large)

Mae’r Cyngor Ysgol newydd wedi bod yn brysur iawn heddiw; casglu syniadau, creu rheolau ysgol newydd, cynllunio digwyddiadau ac maent hyd yn oed wedi gosod gwaith cartref yr wythnos hon! Creu logo newydd ar gyfer y Cyngor Ysgol yw gwaith cartref penwythnos hyn. Mae’n gystadleuaeth! Pob lwc!