Newyddion & Digwyddiadau

11.10.17

Ymweliad PC Carolyn Mc Guigan.

IMG_0095IMG_0103IMG_0099IMG_0101IMG_0106IMG_0111IMG_0112IMG_0105 IMG_2635IMG_2662IMG_2656IMG_2635

19.09.17

MAGI ANN – Bore hwylus yng nghwmni’r cymeriad llyfr, Magi Ann!

image

 

2016-2017:

21.07.17

LLANGRANNOG - Cawsom ni wychnos wych yn Llangrannog!

imageimageimageimageimageimageimageimageimage20155744_1701107023517548_4772488490724800968_n

13.07.17

TRIP I AFON TAFWYS – Heddiw, aeth disgyblion Dosbarth 2 ar drip i Afon Tafwys gan gymryd rhan mewn gweithdy gyda Thames Explorer Trust.

imageimageimageimage

07.07.17

MABOLGAMPAU

imageimageimageimageimageimage

04.07.17

YSGOL FFRANGEG -  Ambell lun o ymweliad Dosbarth Dau â Collège André Malraux. Diolch i Mrs Hughes- Ahmad am drefnu diwrnod ardderchog!

imageimage

image19961311_1699097023718548_5948182062420790502_n

30.06.17

GŴYL FARDDONIAETH YSGOL GYMRAEG LLUNDAIN – Diwrnod gwych yn gweithio gydag Anni Llŷn, Bardd Plant Cymru ac Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru.

imageimageimageimage

Buon ni hefyd yn brysur iawn yn cymryd rhan mewn gweithdy dawns gyda’r cyflwynydd a’r dawnsiwr clocsiau, Tudur Phillips!

image19601256_1693474710947446_7579778129281019831_n

24.06.17

MINDFULNESS - Diolch o galon i Ann Wood am gynnal sesiynau ‘Mindfulness’ yn yr ysgol

imageimageimage

17.06.17

CARNIFAL HANWELL - Hwyl a sbri yn yr haul!

Diolch yn fawr i’r trefnwyr am ddiwrnod gwych eto eleni. Enillon ni’r wobr gyntaf am y ‘Parêd Gorau’!

imageimage19225283_1688965241398393_3724973004578581574_n19366342_1688965284731722_5321286321507422557_n

12.06.17

GWASANAETH RNLI  - Diolch i Phil Rankmore am ddod i siarad gyda ni am waith a rôl yr elusen RNLI.

imageimageimageimage

30.05.17

PANTOSORWS - Heddiw, lansiwyd fideo newydd ‘Pantosorws’ yn Eisteddfod yr Urdd. Diolch i NSPCC am ofyn i ni fod yn rhan o ymgyrch mr bwysig. Edrychwch ar y fideo newydd yma a gwrandewch ar ein disgyblion yn canu’r corws!

24.04.17

GWERSI TENNIS - Roedd disgyblion Dosbarth Dau wedi llwyr mwynhau eu gwers gyntaf gyda Dessislava Diakova heddiw!

imageimage

30.03.17

HELFA DRYSOR Y PASG - Diolch yn fawr i Joanna, Cadeirydd CRaFf, am drefnu popeth!

imageimageimageimage

 28.03.17

GORSAF DÂN EALING – Trip Dosbarth Un i Orsaf Dân Ealing.

imageimage

27.03.17

GWERSI NOFIO – Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion Dosbarth Dau am ennill eu bathodynnau a thystysgrifau nofio.

image

24.03.17

DIWRNOD Y TRWYNAU COCH - Diolch o galon i’n Cyngor Ysgol am drefnu Sioe Dalent er mwyn codi arian ar gyfer Plant Mewn Angen.

imageimageimageimage

21.03.17

SYNAGOG EALING – Gwnaeth disgyblion Dosbarth 2 fwynhau ymweld a Synagog Ryddfrydol Ealing heddiw.

P1030577 P1030585 P1030583 P1030593 P1030600 P1030601

11.03.17

EISTEDDFOD YR URDD – Llongyfarchiadau i bawb wnaeth gystadlu yn Eisteddfod TAG (Eisteddfod i gystadleuwyr sy’n byw tu allan i Gymru).

IMG_0908 (2) (Large)

06.03.17

Gwasanaeth Diwrnod Rhyngwladol y Merched.

20170313_092134741_iOS20170313_092551193_iOS

07.03.17

HYFFORDDIANT DIOGELWCH TÂN - Diolch, Ms Tremain am ddysgu ni beth i wneud mewn argyfwng tân.

imageimageimageimage

06.03.17

LLYFRGELL – Mae Llyfrgellydd yr Ysgol (Courtney, Blwyddyn 5) wedi bod yn brysur iawn yn trefnu a diweddaru’r llyfrgell.

image

03.03.17

DIWRNOD Y LLYFR – Gwisgo fel cymeriad o lyfr a ffair ffeirio llyfrau i ddathlu Diwrnod y Llyfr.

17022098_1647992162162368_322578066803050506_n 17022195_1647992158829035_2243704268714503185_n

01.03.17

DYDD GŴYL DEWI – Dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Senedd San Steffan.

17022519_1326944597426881_6103485824159605375_n

(Llun Liz Saville Roberts AS)

Roedden ni hefyd yn lwcus iawn i gael taith o gwmpas Senedd San Steffan gan Jonathan Edwards AS.

P1030574

23.02.17

HAMPTON COURT – Trip gwych dosbarth 2 i Hampton Court!

16865205_1646780818950169_6749210615314135187_n16683903_1646780752283509_2469370802998945643_n17021960_1646780832283501_4585057548213283385_n16996223_1646780952283489_7895834752467285026_n16938476_1646780722283512_767160388385825105_n16832045_1646780458950205_6679804585054351020_n

10.02.17

DIWRNOD GWALLTIAU GWIRION – Hwyl a sbri yn yr ysgol heddiw yn dathlu Diwrnod Gwalltiau Gwirion! Fe godwyd £51 tuag at Ysbyty Great Ormond Street.

16681839_1640675142894070_1927232468297563223_n

06.02.17

Gwasanaeth Diogelwch y We.

IMG_0525IMG_0526

03.02.17

SIOPAU DOSBARTH UN – Mae disgyblion Dosbarth Un wedi bod yn brysur yn cynllunio a chreu eu siopau eu hunain! Llongyfarchiadau!

imageimageimageimageimageimage

 

16.01.17

Gwasanaeth Martin Luther King Jr.

20170123_092016003_iOS20170123_094157710_iOS

16.12.16

PRESENOLDEB 100% – Llongyfarchiadau mawr i Huw, Courtney a Gwynfor a gafodd dystysgrif ‘Presenoldeb 100%’ y tymor hwn.

20161216_113743018_iOS

16.12.16

DIWRNOD SIWMPERI NADOLIG – Daeth y disgyblion a’r staff i’r ysgol yn eu siwmperi Nadolig heddiw gan godi arian i elusen ‘Save the Children’

15.12.16

Gwasanaeth Nadolig. Diolch Mr Rob Nicholls!

image

12.12.16

CYNGERDD Y PIANYDDION – Diolch i Mrs Hughes-Ahmad am drefnu popeth ac am ei gwaith diddiwedd!

image image image image image image

12.12.16

GARDDIO – Plannu blodau a phlanhigion yn ein iard newydd.

image image image image

09.12.16

SÎON CORN – Siôn Corn yn Nosbarth 1 – hwre!

image

08.12.16

SIOE NADOLIG – DA IAWN wir i’r plant i gyd am berfformio mor wych yn ein Sioe Nadolig, Nadolig yr Anifeiliaid.

image image image image

18.11.16

CYSTADLEUAETH BARDDONIAETH - Mae disgyblion Dosbarth Dau wedi bod yn brysur iawn yn creu cerddi am freuddwydion! Cafodd y cerddi eu hanfon i gystadleuaeth ‘Once Upon a Dream’ y cwmni ‘Young Writers’ a bydd gwaith pob disgybl yn cael ei argraffu mewn llyfr!

Llongyfarchiadau i bob un ohonynt am ysgrifennu cerddi mor dda – GWYCH!!

P1030485 (Medium)

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y gystadleuaeth.

17.11.16

DIWRNOD PLANT MEWN ANGEN – Codi arian ar gyfer Plant mewn Angen.

image image  image image

14.11.16

CWTCH FFRINDIAU – Ein Cwtsh Ffrindiau newydd.

image

14.11.16

Gwasanaeth Gwrth-fwlio.

image image

02.11.16

IARD NEWYDD – Rydym ni wrth ein boddau gyda’r cae chwarae newydd!

image image

21.10.16

Club de español (Spanish Club)
Esta semana Helena Pons nos ha acompañado en nuestro club de español. ¡Muchas gracias!

Diolch i Helena am ddod i gymryd rhan mewn sesiwn ‘cwestiwn ac ateb’ yn ein clwb Sbaeneg.

14680550_1597382387223346_979175131097246649_n

18.10.16

HWYL A HALIBALW – Buon ni’n brysur iawn yng ngŵyl ‘Hwyl a Halibalw’ heddiw! Diolch am y croeso!

P1030470 (Medium) P1030473 (Medium) P1030475 (Large)  14590490_1452737638073229_3159133123473846128_n (Large)

13.10.16

TRIP DOSBARTH UN I’R GOEDWIG – Gwnaeth disgyblion Dosbarth 1 wir fwynhau yn y goedwig! Diolch Blue Fox Forest School.

14725496_1594817714146480_3849384206385354743_n (Large)14729236_1594818584146393_2129889384551461432_n (Large)

14.10.16

CYW – Cawson ni brynhawn gwych gyda chyflwynwyr Cyw, Huw a Catrin.

P1030448 (Large) P1030458 (Large) P1030463 (Large) P1030468 (Large)

06.10.16

GWASANAETH DIOLCHGARWCH - Diolch i Mr Rob Nicholls am gynnal ein gwasanaeth Diolchgarwch. Cafwyd cyflwyniad byr gan Ddosbarth Dau am y pwysigrwydd o ddweud ‘ diolch’ cyn i ddisgyblion Dosbarth Un ymuno i ganu ‘Cofia bob amser, cofia bob tro’.

Diolch i bawb a fynychodd ein gwasanaeth ac am gyfrannu tuag at y casgliad bwyd ar gyfer y Banc Bwyd sydd yma yn y ganolfan.

14517345_1593404674287784_1455512673565265971_n 14591770_1593404667621118_3166576696112244203_n

14502962_1593404647621120_5776582335735753670_n 14671132_1593405227621062_9118175775814778305_n

 

04.10.16

GEMAU PARALYMPAIDD – Diolch i Steffan Hughes am ddod i siarad am ei brofiad o yn y Gemau Paralympaidd heddiw.

P1030401 (Mobile)P1030404 (Mobile)

03.10.16

LOGO CYNGOR YSGOL – Llongyfarchiadau mawr i Steffan o Ddosbarth Un am enill y gystadleuaeth logo Cyngor Ysgol ac i Courtney a Gwynfor o flwyddyn 5 am feirniadu ar ran y Cyngor Ysgol.

P1030395 (Large) P1030398 (Large)

P1030390 (Large)P1030397 (Large)P1030396 (Mobile)

23.09.16

CYNGOR YSGOL – Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion canlynol ar gael eu hethol ar y Cyngor Ysgol: Courtney (Cadeirydd), Gwynfor (Is-gadeirydd), Idris (Ysgrifennydd), Siôn, Aneurin a Dylan.

IMG_0461 (Large)

Mae’r Cyngor Ysgol newydd wedi bod yn brysur iawn heddiw; casglu syniadau, creu rheolau ysgol newydd, cynllunio digwyddiadau ac maent hyd yn oed wedi gosod gwaith cartref yr wythnos hon! Creu logo newydd ar gyfer y Cyngor Ysgol yw gwaith cartref penwythnos hyn. Mae’n gystadleuaeth! Pob lwc!