Newyddion & Digwyddiadau

24.04.17

Gwersi Tennis – Roedd disgyblion Dosbarth Dau wedi llwyr fwynhau eu gwers gyntaf gyda Dessislava Diakova heddiw!

imageimage

30.03.17

Helfa Drysor y Pasg - Diolch yn fawr i Joanna, Cadeirydd CRaFf, am drefnu popeth!

imageimageimageimage

 28.03.17

Trip Dosbarth Un i Orsaf Dân Ealing.

imageimage

27.03.17

Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion Dosbarth Dau am ennill eu bathodynnau a thystysgrifau nofio.

image

24.03.17

Diwrnod y Trwynau Coch – Diolch o galon i’n Cyngor Ysgol am drefnu Sioe Dalent er mwyn codi arian ar gyfer Plant Mewn Angen.

imageimageimageimage

21.03.17

Gwnaeth disgyblion Dosbarth 2 fwynhau ymweld a Synagog Ryddfrydol Ealing heddiw.

P1030577 P1030585 P1030583 P1030593 P1030600 P1030601

11.03.17

Llongyfarchiadau i bawb wnaeth gystadlu yn Eisteddfod TAG (Eisteddfod i gystadleuwyr sy’n byw tu allan i Gymru).

IMG_0908 (2) (Large)

06.03.17

Gwasanaeth Diwrnod Rhyngwladol y Merched.

20170313_092134741_iOS20170313_092551193_iOS

07.03.17

Diolch, Ms Tremain am ddysgu ni beth i wneud mewn argyfwng tân.

imageimageimageimage

06.03.17

Mae Llyfrgellydd yr Ysgol (Courtney, Blwyddyn 5) wedi bod yn brysur iawn yn trefnu a diweddaru’r llyfrgell.

image

03.03.17

Gwisgo fel cymeriad o lyfr a ffair ffeirio llyfrau i ddathlu Diwrnod y Llyfr.

17022098_1647992162162368_322578066803050506_n 17022195_1647992158829035_2243704268714503185_n

01.03.17

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Senedd San Steffan.

17022519_1326944597426881_6103485824159605375_n

(Llun Liz Saville Roberts AS)

Roedden ni hefyd yn lwcus iawn i gael taith o gwmpas Senedd San Steffan gan Jonathan Edwards AS.

P1030574

23.02.17

Trip gwych dosbarth 2 i Hampton Court!

16865205_1646780818950169_6749210615314135187_n16683903_1646780752283509_2469370802998945643_n17021960_1646780832283501_4585057548213283385_n16996223_1646780952283489_7895834752467285026_n16938476_1646780722283512_767160388385825105_n16832045_1646780458950205_6679804585054351020_n

10.02.17

Hwyl a sbri yn yr ysgol heddiw yn dathlu Diwrnod Gwalltiau Gwirion! Fe godwyd £51 tuag at Ysbyty Great Ormond Street.

16681839_1640675142894070_1927232468297563223_n

06.02.17

Gwasanaeth Diogelwch y We.

IMG_0525IMG_0526

03.02.17

Mae disgyblion Dosbarth Un wedi bod yn brysur yn cynllunio a chreu eu siopau eu hunain! Llongyfarchiadau!

imageimageimageimageimageimage

 

16.01.17

Gwasanaeth Martin Luther King Jr.

20170123_092016003_iOS20170123_094157710_iOS

16.12.16

Llongyfarchiadau mawr i Huw, Courtney a Gwynfor a gafodd dystysgrif ‘Presenoldeb 100%’ y tymor hwn.

20161216_113743018_iOS

16.12.16

Diwrnod Siwmper Nadolig – Daeth y disgyblion a’r staff i’r ysgol yn eu siwmperi Nadolig heddiw gan godi arian i elusen ‘Save the Children’

15.12.16

Gwasanaeth Nadolig. Diolch Mr Rob Nicholls!

image

12.12.16

Cyngerdd y Pianyddion. Diolch i Mrs Hughes-Ahmad am drefnu popeth ac am ei gwaith diddiwedd!

image image image image image image

12.12.16

Plannu blodau a phlanhigion yn ein iard newydd.

image image image image

09.12.16

Siôn Corn yn Nosbarth 1 – hwre!

image

08.12.16

DA IAWN wir i’r plant i gyd am berfformio mor wych yn ein Sioe Nadolig, Nadolig yr Anifeiliaid.

image image image image

18.11.16

Cystadleuaeth Barddoniaeth

Mae disgyblion Dosbarth Dau wedi bod yn brysur iawn yn creu cerddi am freuddwydion! Cafodd y cerddi eu hanfon i gystadleuaeth ‘Once Upon a Dream’ y cwmni ‘Young Writers’ a bydd gwaith pob disgybl yn cael ei argraffu mewn llyfr!

Llongyfarchiadau i bob un ohonynt am ysgrifennu cerddi mor dda – GWYCH!!

P1030485 (Medium)

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y gystadleuaeth.

17.11.16

Codi arian ar gyfer Plant mewn Angen.

image image  image image

14.11.16

Ein Cwtsh Ffrindiau newydd.

image

14.11.16

Gwasanaeth Gwrth-fwlio.

image image

02.11.16

Rydym ni wrth ein boddau gyda’r cae chwarae newydd!

image image

21.10.16

Club de español (Spanish Club)
Esta semana Helena Pons nos ha acompañado en nuestro club de español. ¡Muchas gracias!

Diolch i Helena am ddod i gymryd rhan mewn sesiwn ‘cwestiwn ac ateb’ yn ein clwb Sbaeneg.

14680550_1597382387223346_979175131097246649_n

18.10.16

Buon ni’n brysur iawn yng ngŵyl ‘Hwyl a Halibalw’ heddiw! Diolch am y croeso!

P1030470 (Medium) P1030473 (Medium) P1030475 (Large)  14590490_1452737638073229_3159133123473846128_n (Large)

13.10.16

Gwnaeth disgyblion Dosbarth 1 wir fwynhau yn y goedwig! Diolch Blue Fox Forest School.

14725496_1594817714146480_3849384206385354743_n (Large)14729236_1594818584146393_2129889384551461432_n (Large)

14.10.16

Cawson ni brynhawn gwych gyda Huw a Catrin o Cyw.

P1030448 (Large) P1030458 (Large) P1030463 (Large) P1030468 (Large)

06.10.16

Diolch i Mr Rob Nicholls am gynnal ein gwasanaeth Diolchgarwch. Cafwyd cyflwyniad byr gan Ddosbarth Dau am y pwysigrwydd o ddweud ‘ diolch’ cyn i ddisgyblion Dosbarth Un ymuno i ganu ‘Cofia bob amser, cofia bob tro’.

Diolch i bawb a fynychodd ein gwasanaeth ac am gyfrannu tuag at y casgliad bwyd ar gyfer y Banc Bwyd sydd yma yn y ganolfan.

14517345_1593404674287784_1455512673565265971_n 14591770_1593404667621118_3166576696112244203_n

14502962_1593404647621120_5776582335735753670_n 14671132_1593405227621062_9118175775814778305_n

 

04.10.16

Diolch i Steffan Hughes am ddod i siarad am ei brofiad o yn y Gemau Paralympaidd heddiw.

P1030401 (Mobile)P1030404 (Mobile)

03.10.16

Llongyfarchiadau mawr i Steffan o Ddosbarth Un am enill y gystadleuaeth logo Cyngor Ysgol ac i Courtney a Gwynfor o flwyddyn 5 am feirniadu ar ran y Cyngor Ysgol.

P1030395 (Large) P1030398 (Large)

P1030390 (Large)P1030397 (Large)P1030396 (Mobile)

23.09.16

Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion canlynol ar gael eu hethol ar y Cyngor Ysgol: Courtney (Cadeirydd), Gwynfor (Is-gadeirydd), Idris (Ysgrifennydd), Siôn, Aneurin a Dylan.

IMG_0461 (Large)

Mae’r Cyngor Ysgol newydd wedi bod yn brysur iawn heddiw; casglu syniadau, creu rheolau ysgol newydd, cynllunio digwyddiadau ac maent hyd yn oed wedi gosod gwaith cartref yr wythnos hon! Creu logo newydd ar gyfer y Cyngor Ysgol yw gwaith cartref penwythnos hyn. Mae’n gystadleuaeth! Pob lwc!