Cinio Haf Blynyddol Ysgol Gymraeg Llundain

Ar nos Iau, 11eg o Fai 2017 byddwn yn cynnnal noswaith yn Pembroke Lodge’, Richmond Park, Llundain i godi arian at Ysgol Gymraeg Llundain. O’r plasdy bach hyfryd hwn, ceir golygfeydd bendigedig dros Ddyffryn Tafwys a gobeithiwn y bydd yn leoliad arbennig ar noswaith o haf. Ein bwriad yw trefnu achysur cofiadwy ar gyfer ein cefnogwyr a chyfeilion ac i godi arian tuag at yr ysgol yn ogystal ag ymwybyddiaeth ohoni.

I dderbyn newyddion am ein gwesteuon arbennig a’r dyddiad y bydd y tocynnau yn mynd ar werth a.y.y.b, dilynnwch @CinioHaf ar Twitter (https://twitter.com/CinioHaf).

Os hoffech mwy o wybodaeth, gallwch gysylltu ar CinioHaf@gmail.com.