Cyngor Ysgol

03.10.16

Llongyfarchiadau mawr i Steffan o Ddosbarth Un am enill y gystadleuaeth logo Cyngor Ysgol ac i Courtney a Gwynfor o flwyddyn 5 am feirniadu ar ran y Cyngor Ysgol

P1030395 (Large)P1030398 (Large)

P1030390 (Large)P1030397 (Large)P1030396 (Mobile)

23.09.16

Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion canlynol ar gael eu hethol ar y Cyngor Ysgol: Courtney (Cadeirydd), Gwynfor (Is-gadeirydd), Idris (Ysgrifennydd), Siôn, Aneurin a Dylan.

IMG_0461 (Large)

Mae’r Cyngor Ysgol newydd wedi bod yn brysur iawn heddiw; casglu syniadau, creu rheolau ysgol newydd, cynllunio digwyddiadau ac maent hyd yn oed wedi gosod gwaith cartref yr wythnos hon! Creu logo newydd ar gyfer y Cyngor Ysgol yw gwaith cartref penwythnos hyn. Mae’n gystadleuaeth! Pob lwc!