Blog

30.09.16

Newyddion wythnos hon yw

Cymraeg yr Wythnos:Treiglad meddal ar ol dy.

Testun trafod: Fy hoff awdur yw…oherwydd…

Pwyntiau’r Llysoedd: Gwydion:216.66 Gelert:336.36 Arthur:125

Disgyblion yr wrthnos: Lona a Siôn.

P1030382 (Large)P1030383 (Large)

Cymro / Cymraes yr wythnos: Aled.

P1030386 (Large)

Gan Courtney a Ffyon

 

23.09.16

Dyma beth ddigwyddodd yr wythnos hon…

Cymraeg yr Wythnos: Treigio enw unigol benywaidd ar ol y, e.e. y ferch fach, y gath

Testun trafod: Fy mhryd o fwyd delfrydol fyddai…

Pwyntiau’r Llysoedd: Gwydion:1.33 Gelert:2.90 Arthur:2.5

Disgyblion yr wrthnos: Ffion a Huw

P1030369 (Large)P1030357 (Large)

Gan Ffyon a Sam

16.09.16

Croeso nôl i bawb! Gobeithio eich bod wedi mwynau y gwyliau haf.

Thema Dosbarth Un yw Coedwigoedd.

Thema Dosbarth Dau yw Breuddwyd i Dderwydd (Y Celtiaid).

Cymraeg yr wythnos: Doeddwn i ddim…

Testun trafod: Fy hoff dywydd yw…achos…

Pwyntiau y llysoedd: Gwydion :0.66 Gelert :0.36 Arthur:1

Aelodau’r Cyngor Ysgol newydd: Blywddyn 1 a 2: Dylan ac Aneurin Blwyddyn 3 a 4: Siôn ac Idris Blwyddyn 5 a 6: Gwynfor a Courtney Llongyfarchiadau!

IMG_0461 (Large)

Gan Gruff, Gwynfor a Sam.

24-6-16

Wythnos arall wedi mynd ac mae’r 5 dydd o ddysgu wedi diflanu.

Yn dosbarth 1 mae’r plant wedi dysgu am carnifals yn Brasil ac gwrando i Rumpilskilskin a goldilocks and the three bears.

Yn dosbarth 2 rydym ni wedi darllen Danny and the Champion of the world

-Geraint a Talyr.

 

Wythnos yma yn Ysgol Gymraeg Llundain…

Yn Nosbarth 1, mae nhw wedi bod yn astudio datblygiad bywyd dynol, hefyd mae nhw wedi dysgu am ffracsiynau.

Yn Nosbarth 2, rydym ni wedi bod yn trafod am fwyd iach sydd yn cadw ni’n heini!

Heddiw, cafodd Gwynfor, Emlyn a Penri y fraint o fod yn Ddisgyblion Yr Wythnos.

-Elan a Talyr.

Gwynfor
Gwynfor
Penri
Penri

IMG_0277

 

 

6/5/16

Wythnos arall wedi hedfan hebio ac mae dosbarth 1 wedi bod ar drip i Walpole Park ac mae dosbarth 2 wedi bod yn dygsu am Charlie Chaplin.

Cymraeg yr wythnos yma yw – Gormod (nid rhy gormod).

Testun trafod yr wythnos yma yw- Fy hoff flas o hufen ia yw…

Dysgyblion yr wythnos yma yw- Sara-Manon Hughes Ahmad and Geraint Richards.

Sara-Manon and Geraint

Sara-Manon a Geraint

 

Wythnos yma yn Ysgol Gymraeg Llundain…

Yn Nosbarth 1, Aethon nhw o gwmpas Llundain ar fws!!! Welon nhw; Buckingham Palace, Tower Of London a Big Ben. Hefyd mae nhw wedi dysgu am “Tan Fawr Llundain”

Yn Nosbarth 2, Dechreuom ni astudio’r Eidal. Clywom ni am y Twr Pisa a’r Coliseum. Heddiw, ni wedi bwyta bwyd o’r Eidal.

Yn y Gwasanaeth, darganfyddom ni fod y Testyn Trafod wedi newid I ” Un person y cafwn gael cwrdd ag ef/hi yw…”

Yfory, rydym ni fynd I Oxford Circus I cymryd rhan  yn yr  Eisteddfod Tu Allan i Gymru.

- Elan a Talyr.

 

4-3-16

Yn ein hysgol yr wythnos yma…

Dydd Mawrth aethom ni i San Steffan I ddathlu Dydd Gwyl Ddewi wrth ganu yn y gwasanaeth arbennig yno.  Cyn hynny cyflwynwyd flodau i Mr  John Bercow, Y Llefarydd. Diolch I Rhian Medi Roberts am drefnu hyn bob blwyddyn.

Cawson y pleser hefyd o gwrdd â’r Barwnes Tanni Grey-Thompson a oedd yn cymryd rhan yn y gwasanaeth.

Mae dosbarth un wedi bod yn dysgu am Dân Mawr Llundain  ac wedi paratoi carden Sul y Mamau.

Mae  dosbarth dau wedi bod yn dysgu am Phileas Fogg  ac a’i drip o gwmpas y byd . hefyd mae nhw wedi bod yn blasu bwyd Ffrainc .

Testun trafod yr wythnos yma yw “beth oedd eich anhreg gorau erioed?”

Dyma ni yn San Steffan

London Welsh School in the Houses Of Parliament

 

Aidan a Seren.
yn Aidan a Seren.

 

 

27/2/16

Wythnos yma yn Ysgol Gymraeg Llundain… Yn nosbarth Un – Yn yr wythnos olaf cyn hanner tymor, ceisiodd Dosbarth Un godi arian am elusen “Ty Gobaith Cymru” ac fe godwyd £237!!! Y tymor yma, mae ganddyn nhw thema newydd… LLUNDAIN! Mae nhw wedi astudio Paddington Bear ac edrych ar dirnodau enwog fel Big ben. Yn Nosbarth Dau, ein thema newydd yw “O Gwmpas Y Byd”. Clywsom ni am anturiaethau Christopher Colombus. Hefyd rhannodd Cerith a Courtney Manel am eu trip I wwylio Arsenal v Barcelona… Mae’r Ysgol I gyd wedi bod yn gweithio yn arbennig o dda yn ymarfer am y canu yn San Steffan ar Ddydd Gwyl Dewi. Disgyblion Yr Wythnos yw Seren a Aidan. Ac yn olaf  “Cymraeg Yr Wythnos” yw “Berfau sy’n diweddu gyda ‘odd.” – Elan a Talyr.   12/2/16 Yr wythnos yma yn ein ysgol mae dosdarth 1 wedi gwneud sioe diwedd tymor am archarwyr ac mae  pob  un wedi graddio o’r ysgol archarwyr. Mae dosbarth 2 wedi bod yn gwerthu eu cynnyrch ac mae pob busnes wedi llwyddo i wneud elw . Diolch i bawb brynodd o’r busnesau neu a ddaeth i sioe dosbarth 1. Mae pawb nawr yn edrych ymlaen at hanner tymor.

Pupil getting the seal of approval.
Idris gyda  Mrs Griffiths
Superhero School graduation assembly.
Sioe  dosbarth 1

 

 

5/2/16

Wythnos yma yn Ysgol Gymraeg Llundain… Mae Dosbarth Un wedi bod yn creu clogyn a mwgwd archarwr I ddefnyddio ar gyfer y  Gwasanaeth archarwr wythnos nesaf. Yn ogystal a hyn, mae Dosbarth Un wedi ysgrifennu ansoddeiriau rhagorol i greu archarwyr eu hunain am y gwasanaeth hefyd. Mae Dosbarth Dau wedi bod yn paratoi ar gyfer ein busnesau oherwydd wythnos nesaf byddwn ni yn gwerthu ein cynnyrch. Heddiw, yn y gwasanaeth cyhoeddwyd mai Dylan a Gwynfor oedd Disgyblion yr wythnos. Hefyd mae’r testun trafod wedi newid I “Cymwynas dda y gwnes I oedd…” a  Chymraeg Yr Wythnos yw “Berfau sy’n diweddu ag ‘Ais’ ” – Elan a Talyr .

Dylan Jones a Gwynfor Richards yn Ddisgyblion yr wythnos.
Dylan a Gwynfor yn Ddisgyblion yr wythnos.

 

 

29.01.16

Yr wythnos yma dygsgodd dosbarth un am archarwyr fel Dare Devil a dylunio crysau.-T ar gyfer eu harcharwyr eu hunain. Un o’r pethau mae dosbarth dau wedi mwynhau yw creu busnes i werthu crefftiau gwahanol fel canwyllau wy, batik, a thoes halen. Yr wythnos yma roedd Cerith  a Elinor yn ddysglyblion yr wythnos. Testun trafod yr wythnos yma yw “Beth yw eich hoff liw…oherwydd”. CYW cymraeg yr wythnos yr wythnos yma yw “Roedd e neu Roedd hi. href=”http://ysgolgymraegllundain.co.uk/wp-content/uploads/2016/01/IMG_0059-e1454078299782.jpg” rel=”lightbox-0″>Class 1's superhero door.

Drws Dosbarth 1   Cerith  with his Pupil Of The Week certificate.   Cerith   Elinor  Pupil Of The Week certificate Elinor