Cornel y Plant

Cyngor Ysgol 

Mae’r Cyngor Ysgol wedi gweithio’n galed iawn eleni! Un o’r prif bethau drefnon ni oedd y Sioe Dalent. Roedd llawer o’r plant wedi cymryd rhan ac roedd hi’n braf gweld yr holl dalent yn Ysgol Gymraeg Llundain. Cafwyd sawl eitem gwahanol, e.e. grŵp canu teulu Baker, Courtney yn canu alaw werin a Ffyon yn canu’r delyn a llawer mwy!

Ond mae’r Cyngor Ysgol wedi gwneud gymaint mwy nag hynny hyd yn oed. I godi arian ar gyfer Plant Mewn Angen gwerthon ni gacennau am £1 ac i ddathlu Diwrnod y Llyfr daeth pawb i’r ysgol yn gwisgo fel cymeriad o lyfr.

Gan Gwynfor

imageimage

Eisteddfod TAG

Cyn gwyliau’r Pasg roedd Eisteddfod TAG (tu allan i Gymru). Cystadlodd pawb yn wych! Pan glywodd yr oedolion y plant yn perfformio, dechreuon nhw wenu o glust i glust! Diolch i Catrin, Huw, Joanna, Rhian a Sioned am ein dysgu ni – rydyn ni wrth ein boddau gyda Clwb yr Urdd.

Gan Gruff a Bronwen

IMG_0908 (2) (Large) 

Llyfrgell 

Yn ystod y flwyddyn yma rydyn ni wedi cael llyfrgellydd newydd (fi!). Rydw i wedi bod yn brysur yn diweddaru’r llyfrgell gan drefnu’r llyfrau a rhoi’r cyfresi/ awduron gyda’i gilydd. Mi rydyn ni hefyd wedi trefnu ein bod yn creu mwy o glustogau ar gyfer y llyfrgell yn ystod Clwb Gwnïo. Syniad arall gefais oedd gofyn i bob disgybl i ddod a llun o’u hunain yn darllen yn rhywle gwahanol/diddorol er mwyn eu rhoi ar y wal, wedi’r cyfan, mae darllen yn hwyl! Mae gen i sawl syniad arall hefyd!

image

Tripiau Dosbarth Dau  

Hampton Court

Aeth Dosbarth Dau ar drip i Hampton Court eleni fel rhan o thema’r Tuduriaid. Roedden ni’n lwcus iawn i gael cymryd rhan mewn gweithdy drama gyda Sali a mynd ar daith o gwmpas y palas. Dysgon ni lawer am hanes y cyfnod!

Ffyon a Huw

16865205_1646780818950169_6749210615314135187_n16683903_1646780752283509_2469370802998945643_n

Synagog / Synagogue

Aeth Dosbarth Dau i Synagog Ealing gan ein bod ni’n dysgu am grefydd yr Iddewon yn yr ysgol. Dysgon nifer o ffeithiau newydd a gwelson ni’r Torah hefyd.

Gan Courtney

P1030606 (2)P1030600

Tripiau Dosbarth Un / Class One Trips 

Gorsaf Dân / Fire Station

Yn ddiweddar aeth dosbarth 1 ar drip i Orsaf Dân Ealing. Yn ol y sôn, dim ond un munud sydd gyda’r dynion tân i wisgo’u gwisg a bod yn yr injan dân yn barod i adael wedi i’r larwm ganu – rhaid bod yn gyflym iawn!

Gan Cerith a Genova-Rose

imageimage

A trip to the forest

Ar ddechrau’r flwyddyn, aeth Dosbarth Un ar drip i’r ‘Blue Fox Forest School’ a chael diwrnod wrth eu boddau!

Gan Cerith a Genova-Rose

14725496_1594817714146480_3849384206385354743_n

Gwersi Nofio a Thennis 

Roedden ni’n hapus iawn ar ddechrau Tymor y Gwanwyn wrth glywed ein bod am ddechrau cael gwersi nofio am dymor – roeddent yn lwyddiant mawr! Tymor yma, rydyn ni’n brysur yn ein gwersi Tennis gyda Daisy ac wedi dysgu gymaint yn barod!

Gan Cerith a Genova-Rose

P1030575image

Maes Chwarae Newydd 

Mae ein maes chwarae newydd yn barod, ac roedd yn sicr yn werth yr holl aros! Mae gennym ni feiciau newydd, twb tywod a gardd fach. Mae werth ei weld!

Gan Idris a Siôn

image

Cystadleuaeth Young Writers

Ar ddechrau’r flwyddyn bu disgyblion Dosbarth Dau yn creu cerddi am freuddwydion ar gyfer cystadleuaeth Young Writers, Once Upon a Dream. Roedd pob un o’r cerddi’n llwyddiannus ac maent wedi eu cyhoeddi mewn llyfr. Ardderchog!

Gan Sam