Cornel y Plant

30.09.16

Newyddion wythnos hon yw

Cymraeg yr Wythnos:Treiglad meddal ar ol dy.

Testun trafod: Fy hoff awdur yw…oherwydd…

Pwyntiau’r Llysoedd: Gwydion:216.66 Gelert:336.36 Arthur:125

Disgyblion yr wrthnos: Lona a Siôn.

P1030382 (Large)P1030383 (Large)

Cymro / Cymraes yr wythnos: Aled.

P1030386 (Large)

Gan Courtney a Ffyon

 

23/09/16

Dyma beth ddigwyddodd yr wythnos hon…

Cymraeg yr Wythnos: Treigio enw unigol benywaidd ar ol y, e.e. y ferch fach, y gath

Testun trafod: Fy mhryd o fwyd delfrydol fyddai…

Pwyntiau’r Llysoedd: Gwydion:1.33 Gelert:2.90 Arthur:2.5

Disgyblion yr wrthnos: Ffion a Huw

P1030369 (Large)P1030357 (Large)

Gan Ffyon a Sam

16/09/16

Croeso nôl i bawb! Gobeithio eich bod wedi mwynau y gwyliau haf.

Thema Dosbarth Un yw Coedwigoedd.

Thema Dosbarth Dau yw Breuddwyd i Dderwydd (Y Celtiaid).

Cymraeg yr wythnos: Doeddwn i ddim…

Testun trafod: Fy hoff dywydd yw…achos…

Pwyntiau y llysoedd: Gwydion :0.66 Gelert :0.36 Arthur:1

Aelodau’r Cyngor Ysgol newydd: Blywddyn 1 a 2: Dylan ac Aneurin Blwyddyn 3 a 4: Siôn ac Idris Blwyddyn 5 a 6: Gwynfor a Courtney Llongyfarchiadau!

IMG_0461 (Large)

Gan Gruff, Gwynfor a Sam.