Cyfnod Sylfaen (Dosbarth Un)

Arweinydd y Cyfnod Sylfaen Dros Dro – Mr Luke Evans 

Arweinyddion y Meithrin – Miss Angharad Roberts a Mrs Sharon Thomas

Ethos

Ein bwriad ni yn y Cyfnod Sylfaen ydy darparu cyfleoedd i’r plant i ddatblygu trwy chwarae ac ymchwilio. Yma’n Nosbarth Un,  ynghyd â dilyn y ‘Fframwaith ar gyfer Dysgu Plant 3-7 oed yng Nghymru’, sef Cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen Cymru, rydym hefyd yn dilyn yr ‘Early Years Foundation Stage’ sef cwricwlwm i blant o dan 5 yn Lloegr.

http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/150803-fp-framework-cy.pdf

https://www.gov.uk/government/publications/early-years-foundation-stage-framework–2

Themau 2017-2018

Cynigir cynllun addysgiadol ddwyieithog dwys a chynhwysfawr drwy’r cynllun Cornerstones sydd yn galluogi datblygiad naturiol disgyblion yn draws cwricwlaidd.

Tymor yr Hydref (1) – O Gwmpas Y Byd – Llif Ddarlun O Gwmpas y Byd

Tymor yr Hydref (2) – Dyfeisiadau - Llif Ddarlun Dyfeisiadau

Tymor y Gwanwyn (1) – Archarwyr - Llif Ddarlun Archarwyr

Tymor y Gwanwyn (2) – Cofiwch! Cofiwch! – Llif Ddarlun Cofiwch! Cofiwch!

Tymor yr Haf (1) – Sŵ Bach – Llif Ddarlun Sw Bach

 

Themau 2016-2017

Tymor yr Hydref (1) – Cuddfannau a Dant y Llew – Llif Darlun Coedwigoedd

 14725496_1594817714146480_3849384206385354743_n

Tymor yr Hydref (2) – Popio-Fyny – Llif Darlun Popio-Fyny

Pypedau - Puppets

Tymor Y Gwanwyn -(1) Archfarchnadoedd - Llif Ddarlun Archfarchnadoedd

IMG_1630 (Large) IMG_1634 (Large) IMG_1641 (Large)

Tymor Y Gwanwyn -(2) Pobl sy’n Helpu – Llif Ddarlun Pobl sy’n ein Helpu

image image

Tymor Yr Haf (1) – Trychfilod - Llif Ddarlun Trychfilod

Tymor yr Haf (2) – Hapusrwydd -  Trosolwg Hapusrwydd

 

Datblygiad Corfforol

A wnewch chi sicrhau bod eich plentyn yn dod â gwisg ymarfer corff pob Dydd Iau os gwelwch yn dda.

Yn ogystal, rydym yma yn y Cyfnod Sylfaen o hyd yn defnyddio ein darpariaeth tu allan i ehangu sgiliau felly cofiwch i ddod â dillad addas ar gyfer y tywydd yn ddyddiol h.y. cot law, menyg a hetiau yn y gaeaf!