Cyfnod Sylfaen (Dosbarth Un)

Arweinydd y Cyfnod Sylfaen Dros Dro – Miss Sian Thomas

Arweinyddion y Meithrin – Miss Angharad Roberts a Mrs Sharon Thomas

Ethos

Ein bwriad ni yn y Cyfnod Sylfaen ydy darparu cyfleoedd i’r plant i ddatblygu trwy chwarae ac ymchwilio. Yma’n Nosbarth Un,  ynghyd â dilyn y ‘Fframwaith ar gyfer Dysgu Plant 3-7 oed yng Nghymru’, sef Cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen Cymru, rydym hefyd yn dilyn yr ‘Early Years Foundation Stage’ sef cwricwlwm i blant o dan 5 yn Lloegr.

http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/150803-fp-framework-cy.pdf

https://www.gov.uk/government/publications/early-years-foundation-stage-framework–2

 

Datblygiad Corfforol

A wnewch chi sicrhau bod eich plentyn yn dod â gwisg ymarfer corff pob Dydd Iau os gwelwch yn dda.

Yn ogystal, rydym yma yn y Cyfnod Sylfaen o hyd yn defnyddio ein darpariaeth tu allan i ehangu sgiliau felly cofiwch i ddod â dillad addas ar gyfer y tywydd yn ddyddiol h.y. cot law, menyg a hetiau yn y gaeaf!