Cyfnod Sylfaen (Dosbarth Un)

Arweinydd y Cyfnod Sylfaen – Mrs Rachel King

Arweinyddion y Meithrin – Miss Angharad Roberts a Mrs Sharon Thomas

Ethos

Ein bwriad ni yn y Cyfnod Sylfaen ydy darparu cyfleoedd i’r plant i ddatblygu trwy chwarae ac ymchwilio. Yma’n Nosbarth Un,  ynghyd â dilyn y ‘Fframwaith ar gyfer Dysgu Plant 3-7 oed yng Nghymru’, sef Cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen Cymru, rydym hefyd yn dilyn yr ‘Early Years Foundation Stage’ sef cwricwlwm i blant o dan 5 yn Lloegr.

http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/150803-fp-framework-cy.pdf

https://www.gov.uk/government/publications/early-years-foundation-stage-framework–2

 

Themau 2018-2019

Rydym yn darparu ystod eang o addysg ddwyieithog trwy’r cynllun ‘Cornerstones’, sy’n galluogi datblygiad naturiol disgyblion mewn modd draws-cwricwlaidd.

Tymor y Gwanwyn 

Dewch i ddysgu am archfarchnadoedd! Trosolwg Archfarchnad

Yn dilyn hwn, byddwn yn dysgu am y ‘Pobol Sy’n Ein Helpu Ni yn y Gymuned’ yn ystod ail hanner y tymor. Pobol Sy’n Ein Helpu Ni

Tymor yr Haf 

Rydym yn dysgu am drychfilod yr hanner tymor yma! Llif Ddarlun Trychfilod

Hapusrwydd yw ein thema newydd! Hapusrwydd

Datblygiad Corfforol

A wnewch chi sicrhau bod eich plentyn yn dod â gwisg ymarfer corff pob Dydd Iau os gwelwch yn dda.

Yn ogystal, rydym yma yn y Cyfnod Sylfaen o hyd yn defnyddio ein darpariaeth tu allan i ehangu sgiliau felly cofiwch i ddod â dillad addas ar gyfer y tywydd yn ddyddiol h.y. cot law, menyg a hetiau yn y gaeaf!