Cyfnod Allweddol Dau (Dosbarth Dau)

Arweinydd Cyfnod Allweddol 2: Miss Sioned Jones

 

Newyddion Dosbarth

06/10/16 – Cystadleuaeth Barddoniaeth

Mae disgyblion Dosbarth Dau wedi bod yn brysur iawn yn creu cerddi fel gwaith cartref. Mae’r cerddi wedi cael eu hanfon i gystadleuaeth ‘Once Upon a Dream’ gan y cwmni ‘Young Writers’.

Dyma fwy o wybodaeth am y gystadleuaeth:

https://www.youngwriters.co.uk/competitions/once-upon-a-dream/

Llongyfarchiadau i bawb am ysgrifennu cerddi mor dda a phob lwc ichi gyd!