Cyfnod Allweddol Dau (Dosbarth Dau)

Athrawes Cyfnod Allweddol 2 - Miss Sioned Jones

P1030606 (2)P1030575P103057716865205_1646780818950169_6749210615314135187_n16683903_1646780752283509_2469370802998945643_nIMG_0236IMG_0213IMG_7568IMG_7532

Themau

Cynigir cynllun addysgiadol ddwyieithog dwys a chynhwysfawr drwy’r cynllun Cornerstones sydd yn galluogi datblygiad naturiol disgyblion yn draws cwricwlaidd.

Gwaith Cartref

Bydd gwaith cartref yn cael ei roi bob dydd Gwener a’i ddychwelyd erbyn y dydd Mercher canlynol.

Reading Books

Gofynwn i chi ddiweddaru’r cofnodion darllen yn rheolaidd a’u dychwelyd i’r ysgol bob dydd. Anogwn ni i chi ddarllen yn ddyddiol gyda’ch plentyn, gan wrando a gofyn cwestiynau i gadarnhau eu bod wedi deall y cyd-destun.

Sillafu

Bydd y profion ar ddydd Mercher (Saesneg) a Gwener (Cymraeg).

Addysg Gorfforol

Dydd Iau

Newyddion Dosbarth

Cofiwch gadw llygaid ar dudalen Cornel y Plant am fwy o newyddion gan ddisgyblion Dosbarth Dau!