Addysg

Rydym ni’n dilyn Cwricwlwm Cymru yn Ysgol Gymraeg Llundain.

Cornerstones

Rydym ni’n defnyddio pecynnau Cwricwlwm Cornerstones, sydd ag agwedd ffres, gyffrous a chreadigol at ddysgu.

Ysgrifennwyd Cynlluniau Cwricwlwm Cornerstones (Cymru) yn benodol ar gyfer ysgolion Cymru i’w cefnogi wrth gyflwyno’r Cwricwlwm Gymraeg diwygiedig. Maent yn cyflawni’r egwyddorion a chanllawiau fel y nodir yn y ddogfen ‘Cwricwlwm Cymru: diwygio Meysydd Dysgu a rhaglenni astudio‘.

Mathemateg

Rydym ni’n defnyddio cynllun Rhifo Rhagorol (Big Maths) yn y gwersi mathemateg, Beth yw Rhifo Rhagorol?

Bob dydd Gwener bydd y disgyblion yn cwblhau dau brawf mathemateg.

  • Heriau - Y nod yw gwella cyflymder a chywirdeb mathemateb pen y disgyblion.
  • CLIC – Dyma brawf wedi’i lefalu. Os yw sgôr y disgybl yn 10/10 dair wythnos yn olynol, yna bydd o/hi yn symud i fyny i’r lefel nesaf.

Mae llythrennedd yn faes fydd yn derbyn sylw yn y Cynllun Datblygu Ysgol eleni a byddwn yn dilyn y cynlluniau canlynol yn yr ysgol:

Tric A Chlic (Canolfan Peniarth)

Cynllun ffoneg synthetig yw Tric a Chlic sy’n addysgu sain llythrennau, yna cyfuno’r seiniau (adeiladu) i ddarllen a segmentu seiniau (torri).  Beth yw Tric a Chlic?

Mae gwefan Peniarth yn cynnig adnoddau Tric a Chlic ar gyfer hwyluso dysgu yn y cartref - http://siop.canolfanpeniarth.org/index.php?route=product/search&search=tric%20a%20chlic%20parent. Mae App ‘Tric a Chlic’ App ar gael o iTunes (https://itunes.apple.com/gb/app/tric-a-chlic/id964764799?mt=8).

Geirio Gwych/Big Writing – Mathew McAvoy / Andrell Education

Cynllun ar gyfer  addysgu ysgrifennu a chodi safonau ysgrifennu yw Geirio Gwych. Bydd y disgyblion yn adeiladu eu tasgau ysgrifennu yn raddol cyn ysgrifennu tasg gorffenedig gan ddefnyddio Geiriau Gwych. Beth yw Geirio Gwych?

Mae’r cynllun hefyd yn canolbwyntio ar bwysigrwydd siarad – “If the child can’t say it, the child can’t write it” sy’n pwysleisio pwysigrwydd datblygu sgiliau lleferydd a chyfathrebu plant ifanc.

Mae’n hyrwyddo sgwrsio a thrafodaethau yn y cartref sydd wedi eu cyflwyno a’u datblygu yn yr ysgol. Byddem yn cyflwyno testun trafod i holl ddisgyblion yr ysgol yn ystod y gwasanaeth ar fore Gwener. Gofynnwn yn garedig i chwi drafod y testun hwnnw adref fel bod eich plentyn yn gallu ymuno gyda’r sgwrs.

Y bwriad yw ein bod yn cyfoethogi sgiliau siarad/trafod disgyblion fel eu bod yn datblygu eu sgiliau ysgrifennu ymhellach.