Amdanom ni

Dechreuwyd yr ysgol yn 1958 gan grwp o dadau oedd yn gyrru eu plant i wersi Cymraeg yn Llundain bob bore Sadwrn. Ar ol llawer o drafod a brwydro agorwyd yr ysgol gyda deg ar hugain o blant.

Ers Medi 2015 rydym yn hapus iawn yng Nghanolfan Cymunedol Hanwell.

Rheolir yr ysgol gan Fwrdd o Lywodraethwyr ac mae’r Bwrdd Academaidd yn gyfrifol am safonnau’r addysg.

Mae’n bleser rhannu’r ffilm a wnaethpwyd yn ystod blwyddyn Dathlu 60 yr ysgol. Diolch yn fawr iawn i Carwyn Ellis a Colorama @wearecolorama am gael defnyddio’r gân ‘Dere Mewn’