Miri Mawr

IMG_3162 Rhaglen Miri Mawr Programme

Cylch Mam a’i Phlentyn yw Miri Mawr.  Mae’n cael ei gynnal bob bore Gwener rhwng 10 a 12 yn ystod tymor yr ysgol mewn ystafell ar goridor gyferbyn â’r ysgol.

Croeso cynnes iawn i bawb am fore o hwyl a sgwrsio, chwarae a chanu yn y Gymraeg.